Saturday, May 25, 2024

မႃလမ်းၶူပ်း ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝၼ်းလဵဝ်ၺႃး 7 ၵေႃႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 22/4/2020 မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10 မူင်းပၢႆ မီးမႃလၢႆလၢႆတူဝ် ၶိုၼ်ႈလွင်ႈႁွၼ်ႈထဝ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၵိဝ်ႇဝၢၼ်ႈ/ ပွၵ်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လမ်းၶူပ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းလူင် ဝၼ်းလဵဝ် ၺႃးၶူပ်းႁိမ်းၸမ် 10 ၵေႃႉ။

Photo by – Sai Zam/ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးမႃၶူပ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မႃလမ်းၶူပ်းၵူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၶူပ်း 7 ၵေႃႉၵမ်းလဵဝ်။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်မႃယွင်ႇ / မႃမႃႈ ႁိုဝ်။ ဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႈမႃႁိူၼ်းၶႃႈ။ လႅပ်ႈပဵၼ်မႃၼႆး ဢမ်ႇၼၼ် မႃႁႅဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလမ်းႁႅမ်တၢႆတူဝ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်သီၶွၼ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၢင်ႈလမ်းၶူပ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈတူဝ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်သေ ႁႅမ်တၢႆထႅင်ႈ ပဵၼ်သီလမ်” ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးမႃၶူပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 2 လႄႈ ပွၵ်ႉ 4 ။ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူင် 4 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ။ မႃၶူပ်းၺႃး ၸွမ်းၶႃ၊ ၸွမ်းမိုဝ်း၊ ၸွမ်းမၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးမႃၶူပ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသမ်းၶဵမ်ၶႃႈ။ တႃႉလီမႆႈၸႂ်။ သိုဝ်ႉယႃႈယႃ ၵိၼ် ႁဵတ်းၼႆ ၵူၺ်း။ ၶၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းမႃမႃႈလႄႈ သင်ပဵၼ်လႆႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉၼႆ တေလီၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူဝ်ၵွင်ႉ မၼ်းမီးၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈယွင်ႇၸွမ်းၶႃႈဢေႃႈ” ၵူၼ်းၼုမ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

Photo by – Sai Zam/ မႃ ဢၼ်လၢမ်းၶူပ်းၵူၼ်း ၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တၼ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

ၸဝ်ႈသူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မႃၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ယူႇဝႆႉ ပဵၼ်ၽုင် ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇ တၢင်းၼွင်ၽႃ ၵႂႃႇသူၼ်မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႆ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၵႆႉႁၼ်မႃၸိူဝ်းၼႆႉ လႅၼ်ႈၸွမ်းတၢင်း။ မႃၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸွမ်းၵွင်းပႅၵ်ႇ ႁိမ်းႁွမ်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ ၼမ်ဢေႃႈ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ပၢႆလမ်းၶူပ်းဝူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ မႃၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇၸွမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ။ ပေႃးၾင်ၵူၼ်းတၢႆ ပေႃးဢမ်ႇၶုတ်းလိုၵ်ႉ မႃၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶုတ်းၵုၺ်ႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵၢင်ၶိုၼ်း ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ဢွၵ်ႇပႃးၵၢင်ဝၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Zam/ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်ႉယၢၼ်း ၺႃးမႃၶူပ်း

မႃ ၸိူဝ်းမႃးၶူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ တူဝ်ယွမ်၊ ၼႃႈယၢဝ်း၊ တူဝ်ယၢဝ်း၊ မေႃႁွၼ်မိူၼ်မႃၼႆးဝႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း