Sunday, May 19, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်သွင်လုၵ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ

Must read

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ပွင်ႉၶၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းမူႇၸေႊ/ ဢွၵ်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 12/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9:55 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမူႇၸေႊ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ။ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၵေႃႉလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသေဝႃႈ ပဵၼ် မေႃႈၵႅတ်ႉသ် Gas တႅၵ်ႇၵူၺ်းၼႆဝႃႇ။ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႇယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈတႄႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ မီးၵူၼ်းတင်ႈၸႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ၵူၺ်းၼႆဝႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁႃႉ ပဵၼ်ၵႅတ်ႉသ်ႁႃႉၼႆ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းလီလီယူႇ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်တႅၵ်ႇ ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈလူင် ၶႃႈႁဝ်းလႆႈငိၼ်းယူႇလူး တႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈထပ်းၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ၊ ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းယုမ်း တေႃႇၼႃႈတင်းပီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးယူႇၼၼ်ႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူင်ႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်လႂ်တိုၼ်ႇၵၼ်သေ ၶၢင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမူႇၸေႊ/ ဢွၵ်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ

လုင်းသႅင်ၶမ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵႅတ်ႉသ်တႅၵ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်သင်ၵႂႃႇမူတ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵမ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ၊ ၵမ်ႉယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ၊ ၵမ်ႉၸူၼ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ် ပျီႇတူႉၸိတ်းၵေႃႈၼမ်လႄႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပႆႇႁိုင်သင် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း။ ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ လွင်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇလႄႈသင်၊ လွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈလႅပ်ႈတေမီးလႄႈ ၸင်ႇတေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ လွင်ႈလူႉသုမ်း လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈယဝ်ႉ လုင်းသႅင်ၶမ်းႁိူၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း မူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင် ႁဵတ်း ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၼႂ်ႈၵႄႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း – ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10:40 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် (မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံး – MPT) တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်တီႈႁွင်ႈလုမ်း MPT ၊ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၸွမ်းၽွင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း