Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတႅပ်းမႆႉ ႁိမ်ၵွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လႄႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၵ်ႉတတ်းမႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းသေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၶိုၼ်းႁိမ်ၵွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈလႄႈထိုင်တီႈလႆႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ။

Photo by – တာချီလိတ် နာရေးလူမှုကူညီရေး အသင်း/ ၵူၼ်းတႅပ်းမႆႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS ယိုဝ်းတၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 27/4/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉထူႇ ပွၵ်ႇလွႆတေႃႇၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇတႅပ်းမႆႉ ၼႂ်းထိူၼ်ႇပွတ်း RCSS တူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ႁွင်ႉၵိုတ်းၵူတ်ႇထတ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်း ၶိုၼ်းႁိမ်ၵွင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလႄႈ ၺႃးယိုဝ်း ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဝၼ်းတီႈ 27 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်း ထုင်ႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထိုင်တီႈလွႆပၢင်ၵေႃႇ ။ ၵႂႃႇၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉလိူဝ်ႈမႆႉဝႆႉ။ ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်။ ၽွင်းတိုၵ်ႉၸႅတ်ႈ ထၢမ်ယူႇၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈဝႅၼ်မႃးႁိမ်ဢဝ်ၵွင်ႈ။ ယဝ်ႉမၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈ။ ၸႂ်ႉၵိုတ်းဢမ်ႇၵိုတ်းလႄႈယိုဝ်းသႂ်ႇ။ ၵူၼ်းတႅပ်း မႆႉတၢႆၵႂႃႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးလင်ၵူၼ်းတႅပ်းမႆႉတၢႆ ယူႇတီႈ RCSS လႆႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶိင်းၵၢင်ႉ မႃးဢုပ်ႇၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ် တူၵ်းလူင်း ၵၼ်လီငၢမ်းသေ ပၼ်ႁႃၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်တၢင်းလွႆတေႃႇၶမ်း ဢၼ်တိတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ပုင်းထုၼ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈဢေႃႈ။ ဝၢၼ်ႈၶဝ်မီးႁူဝ်ၼမ်ႉသၢႆ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး။ ဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉထူႇၼႆႉ လႅပ်ႈပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁိုဝ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢမ်ႇမီး။ ပဵၼ်ၸၢဝ်းဢႃးၶႃႇယူႇသဝ်းၼမ် တၢင်းၼၼ်ႉ။ တၢင်းပုၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈ သိုၵ်းတႆး ဢႃႇသီႇ တူင်ႉၼိုင်ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶၢဝ်ႇလိုဝ်းတႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉဝႃႈ RCSS ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼုင်ႈၶူဝ်း RCSS သေ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇဝႃႇ ယွၼ်းငိုၼ်းဝႃႇၸိူဝ်းၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ။ ဢၼ်ဝႃႈ ယွၼ်းၶွၼ်ႇ ဢမ်ႇပၼ်လႄႈယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 ၼၼ်ႉၶဝ်ထိုင်ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈမႄႈဢေႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လႆႈၵႂႃႇယွၼ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျိတ်ႉထူႇ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈ လင်ၾၢႆႇၶႂႃ လၼ်ဢွၵ်ႇၶိုၼ်းတီႈဢူၵ်း ၾၢႆႇသၢႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆသူင်ႇဝႆႉတီႈႁူင်းယႃတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဝႃႈၼႆ။

RCSS ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း