Saturday, May 25, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ  ပႆႇႁူႉပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

Photo Thaung Tun/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵၵ်ႉ/လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ 11/5/2020

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵတ်ႉ/ လၢၼ်ႇ (တိုးဂိတ်) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင် ႁဵတ်းဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈလၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး၊ ဢဝ်ထူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႉ ဝိုတ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းႁွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼင်ႈပႂ်ႉတႃႇၵဵပ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၼ်းၵဵပ်းငိုၼ်းၵေႃႈတူၵ်းၸႂ်သေၼႅတ်ႈ လႅၼ်ႈ ဢွၵ်ႇႁွင်ႈၵႂႃႇၸူးၵူၼ်းလူင် တႃႇႁၢႆးငၢၼ်းၼေယူႇၼၼ်ႉမၢၵ်ႇၵေႃႈတႅၵ်ႇ။ ၵူၺ်းဢမ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Thaung Tun/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵၵ်ႉ/လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ 11/5/2020

ဢိင်ၼိူဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းမၢၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုမ်းတၢင်းၼိူဝ် ဢွင်ႈတီႈၵဵတ်ႇၼၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပႂ်ႉလွင်ႈ တၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီႈ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “   ပ လိၵ်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄတႄႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇ (လက်လုပ်ဗုံး) ၵူၺ်းၼႆဝႃႇ။ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ” ဝႃႈ ၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19လႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇ mask ၽႃႈတူၼ်းပၢၵ်ႇလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉလႂ်မႃး။

Photo Thaung Tun/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵၵ်ႉ/လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ 11/5/2020

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈၵဵတ်ႉၼၼ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးႁဝ်းၶႃႈၶိုၼ်းတူၺ်းၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV တႄႉ တေၸၢင်ႈလမ်းတူၺ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၸွမ်းမၢၼ်ႇ/ၵႅဝ်ႈတီႈၵူၼ်းပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶွမ်ႊပိဝ်ႊတိူဝ်ႊ ဢိၵ်ႇ တိုမ်းတၢင်းၼိူဝ် ဢွင်ႈတီႈၵဵတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈတိူဝ်ႉၺႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 

Photo Thaung Tun/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵဵၵ်ႉ/လၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ 11/5/2020

တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသမ်ႉ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁႄၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဢၼ်တႅၵ်ႇမႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ၵူၼ်းႁဵတ်း/ ၽူႈႁၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10:40 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် (မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံး – MPT) တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ် ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူၼ်တင်ႈၸႂ်ႁၢင်ႈၵၢင်တီႈႁွင်ႈလုမ်း MPT ၊ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉပႃးၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၸွမ်းၽွင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း