Wednesday, April 24, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်ၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၵဵင်းတုင်

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းထႆး – လၢဝ်း ဢၼ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် 27 ၵေႃႉ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး။

Photo by – ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်သူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈ တၢင်းၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2020

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2020 ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထႆး 26 ၵေႃႉ လႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း 1 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵေႃႈၸႂ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ယူႇတီႈတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵၼ်ၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈယွမ်းႁပ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈသူင်ႇၵူၼ်းထႆး မွပ်ႈပၼ်တၢင်းၾင်ႇမိူင်းထႆးၶိုၼ်းၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းထႆး ၼႂ်း 26 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၸၢႆးထဝတ်ႊၶျႆး ဢွမ်ႉၶျူမ်ႊၽူႊ (ၸၢႆးၵဝ်ႈ) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ် ၼၢင်းသၢဝ်ပဵဝ်ႉ (ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းတႅပ်းပဵၼ်ပုတ်းသေ) ပၢႆႈၶဝ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းပီ 2018 ၼၼ်ႉပႃး – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇထႆးဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵေႃႈ မီးပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ႁပ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းထႆး တင်းမူတ်း 26 ၵေႃႉၼႆႉသေ ၽႄပဵၼ် 2 ၸုမ်း၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းၽိတ်းဝႆႉတီႈမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးသေ တေသိုပ်ႇၵုမ်းၶင်တူဝ်ၵႂႃႇ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇ မီး တၢင်းၽိတ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တေဢဝ်ၵၵ်းၶင်တူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉသေ တေပွႆႇႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လႄႈ မိူင်းလၢဝ်း 27 ၵေႃႉၼႆႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်း၊ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်း ၵမ်၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၺႃးၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ တီႈၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း