Monday, May 20, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉမိူင်းၶႄႇ ယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼပ်ႉႁဵင်

Must read

ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 500 ပၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းလႃးသေ လႆႈထုၵ်ႇၵုမ်းတူဝ်ဝႆႉတဵမ် 21 ဝၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူင်းလႃးပွႆႇတူဝ် ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Owner/ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/5/2020 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းလႃး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်လႆႈၵုမ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တီႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်း ၶႄႇပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တဵမ် 21 ဝၼ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈပွႆႇတူဝ် ႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈယေးႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးယီႈ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းၼႆႉ တေၽႅဝ်တီႈၵဵင်းတုင်တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 500 ပၢႆ ။ ပေႃးႁႅင်းၵၢၼ် မႃးၽႅဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ မႃးယိုၼ်ႈမႅင်ႇၵမ်ႉၸွႆႈလူႇပၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ တၢင်ႇၵႃးပွၵ်ႈမိူဝ်းၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼွၼ်း ဢမ်ႇလိုဝ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်ၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုပ်ႈထီႉသွင်။ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼႆႉ သွင် – သၢမ်ဝၼ်း ပွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉၸုပ်ႈၼိုင်ႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉတေမီး ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 200 ပၢႆ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢၼ်တေလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းလႃးမႃးထႅင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 3 ႁဵင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽွင်းၵၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မိူင်းလႃး တူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်သဵင်ႈသဵင်ႈ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး ႁွင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် NRPC ယင်းလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်းၸိူဝ်းၸွႆႈ ထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈ မိူင်းလႃး ၵူၼ်းလုၵ်ႉ 12 ပၼ်းၼႃးပွၵ်ႈမႃး တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ 3 ႁဵင်။ တႃႇၶဝ်ယူႇၵိၼ် လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈၵႂႃႇ ပၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ႁဵင်ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်း သွင်ပုင်းပေႇပႃႇလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ မေႃယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈထိုင်ၸုမ်းမိူင်းလႃးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းလႃးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ မိူင်းယုၼ်ႊၼၢၼ်ႊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းသူၼ်ဢွႆႈလႄႈ သူၼ်ယၢင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းလႃး ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းပွတ်း တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ ၸႄႈၵႅင်း၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ၊ မၵူၺ်း၊ ပႃႇၵိူဝ်၊ တႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းႁူဝ်ၵဵဝ်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵႃးလူင် ဢၼ်ႁပ်ႉတေႃႉဢဝ်မႃးသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 10 လမ်း လုၵ်ႉမိူင်းလႃး ဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းမိူင်းယၢင်းသေ ၶဝ်ႈၸူးၵဵင်းတုင် ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ တၢင်းတူၼ်းတီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း