Wednesday, July 24, 2024

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ

Must read

ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်လၢႆ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈ 21/4/2020

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 9 မူင်းၼႆႉ ၾႆးမႆႈ တီႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) တီႈမၢၼ်ႈၵွင်းမူးလွႆ ပွၵ်ႉၵွင်း မူးတူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းၼမ်လၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ၾႆးမႆႈ ႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ၶႃႈ။ ၵႂၢင်ႈႁွင်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 100 ထတ်းပၼ်ႇမူၼ်းၼႆႉ တေမီး 2 ႁွင်ႈ။ တႃႇႁွင်ႈၼိုင်ႈ မီးဝႆႉၶူဝ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ။ တႃႇႁွင်ႈၼိုင်ႈ တႄႉ ၶူဝ်းတဵမ်လူင်ဝႆႉၶႃႈ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈလူႉသုမ်းမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈ 21/4/2020

လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၼူၼ်းၵုၺ်။ ပဵၼ်ၼူၼ်းၵုၺ် ဢၼ်တေႃႉဢဝ်မႃးတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ တေသူင်ႇၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ တင်းမူတ်းမီး 400 တၼ်ႊပၢႆ 1 တၼ်ႊသမ်ႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ 10,000 ယႂၼ်ပၢႆ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သၢႆၾႆးဢၼ်လတ်း တၢင်းၼိူဝ် လင်မုင်းၵူဝ်ႇတွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ လူမ်းၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သၢႆၾႆးၽတ်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇလဵၵ်းၽိူၵ်ႇဢၼ်မုင်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်ၾႆးသျွတ်ႉလၢမ်းမႆႈၼႆဝႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ/ ၾႆးမႆႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈ 21/4/2020

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉလႄႈ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းၶႄႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈမႃး ၶွၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉ တီႈႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ၼႆႉ။ ႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ၼႆႉ သၢင်ႈမႃးပႆႇႁိုင်သင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၶႄၾႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူႈပႃႈၵူႈၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၸွႆႈၶႄၾႆး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း