Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်းတီႈယူႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ/ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း/ ၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ဢွင်ႈတီႈၸုမ်းပျီႇတူႉ ၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၼႂ်ႈၵႄႈမၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း – ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ထုင်ႉႁူၺ်ႈလီ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မီးၵူၼ်းမႃးယိုဝ်း 2 ၵေႃႉ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈယိပ်း ၵွင်ႈယၢဝ်း၊ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈလူင် မၢၵ်ႇ RPG မီးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးယူႇၼၼ်ႉ။ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈလႆႈတူၵ်းၵႂႃႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ ၸေႊၵဝ်ႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၾင်ႇမိူင်းၶႄႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်း၊ တေႁိုင် မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ ဢၼ်မီးတီႈယူႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉယူႇသဝ်းၼႆႉ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးႁူမ်ႇလူမ်ႈပႃးလႄႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈ ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတူႇရိင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၺ်းၼႂ်းဝၢင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေးၼၼ်ႉတႄႉ မၢၵ်ႇတူၵ်းဝႆႉ 5 လုၵ်ႈ။ ပလိၵ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈယဝ်ႉ” ဝႃႈ ၼႆ။

Photo by – Google Maps/ ဢွင်ႈတီႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉပၢၼ်းသေး ၵုမ်းၵမ်တီႉပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ မူႇၸေႊ ထုၵ်ႉၵူၼ်းၶဝ်ႈယိုဝ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉသေ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမႃး ယိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶီႇၵႃးမႃး။ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေမႃးယိုဝ်း။ ပဵၼ်ၽႂ်မႃးယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ တီႈ ၼၼ်ႉမၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇယၢပ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈယင်းဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇသေပွၵ်ႈၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 23 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမဵဝ်ႉမ ၼမ်ႉၶမ်း ၺႃးယိုဝ်း တၢင်းၶဝ်ႈ မူႇၸေႊ တီႈၽၵ်းတူဝဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တိုၵ်ႉတိတ်းတေႃႇ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ယူႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ် ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 12/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆၼၼ်ႉ တီႈၼႃႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၾူၼ်း MPT ၵေႃႈ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈ ထပ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးၼမ်၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉၵေႃႈၼမ်၊ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၵေႃႈၼမ်၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ် ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃးယူႇ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ် လွင်ႈလၵ်ႉ၊ လွင်ႈၸူၼ်ၵၼ် ၶႃႈႁႅမ် ၵၼ်ၸိူဝ်း ၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် မႃးသေပွၵ်ႈ ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း