Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 22/03/2024 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႅၼ်း 500 ပွင်ႊ တီႈဝၢၼ်ႈလဢိ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် 4 ၵမ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် လၢမ်းလိမ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ - ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၶုၼ်ႇပၺႃးဢွင်ႇ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸဵမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈၵူၼ်းလူင် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်းဢွၵ်ႇတုမ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်း ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ ပီ 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းတီႈဝၢၼ်ႈသီႇၵိပ်ႇ(တိကျိတ်ကျေးရွာ) ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လႅၼ်လိၼ်တႆး - ယၢင်းလႅင် ဢွၼ်ၵၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူမ်းယဵၼ်း ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပဵၼ်မႃး လႆႈ 5-6 လိူၼ်ယဝ်ႉဢေႃႈၼႆႉ။မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶႅၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ မၢင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈယူႇ။ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၶူမ်းပဵၼ်ယဵၼ်းၸွမ်းၽိဝ်ၼင်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း

ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇလႄႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ပၢင်တိုၵ်းတဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတိုၵ်ႉ ၶဝ်ႈဢဝ်တီယူႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းပၢႆး ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းၸၵၸၶဝ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ်။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ။ၶဝ်ႈဝႃႈတႄႉ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇႁေႉၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉဢေႃႈလႆႈယၢပ်ႇ။ၾၢႆႇတူၵ်းမိူင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၢင်သဝ်းၵဝ်ႇၶဝ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး – ၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝဵင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉယဵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇပၵ်းသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း။ တင်းမူတ်းလႅပ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 800 ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝဵင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းသဝ်းတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆလႅမ်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၾၢႆၶုၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈထႅင်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း...

ပၢင်တိုၵ်းၾၢႆၶုၼ်လိူၼ်ပၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼမ် သုမ်းပႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 19 PDF တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းပီႊတီႊဢႅပ်ႉၾ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 19 ၵေႃႉ သေ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း PDF မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅဝ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 6/5/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 3 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်း(ဆောင်းဖွေးဆေးရုံ)တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးပိုင်ဢိင် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇသႂ်ႇမွၵ်ႈ 4 ၵမ်းၼႆႉဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF  ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈသိုၵ်း PNO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း PDF ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  7 မူင်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ သိုၵ်းၸၵၸႁူမ်ႈတင်း PNO သေ လေႃႇတိုၵ်း PDF ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇ။ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယူႇဢေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸုမ်း PDF ၾၢႆၶုၼ်(Pekhon PDF)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ပဵၼ်တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းမႃးလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း လႄႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇပူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယူႇ။ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇယႃတူဝ်သေပွၵ်ႈမႃး

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵႂႃႇႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) သေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸွမ်းတၢင်းသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇလေး (ခွန်လေး) ၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း တီႈၼွင်ယႃးၵၼ်ႇတႃႇ (နောင်ယားကန်သာ) ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆၶုၼ်

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ႁႂ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းမူတ်း လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်ၾၢႆၶုၼ် လႆႈပၢႆႈ လႆႈလူႉသုမ်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸီႉၸမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း 500 ပၢႆဢၼ်လုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးလႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 5 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 5 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၼမ်ႉၵေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တပ်ႉၵွင် (2)...

Latest news

- Advertisement -spot_img