Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ PDF  ယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းႁူမ်ႈသိုၵ်း PNO ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း PDF ထႅင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  7 မူင်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ သိုၵ်းၸၵၸႁူမ်ႈတင်း PNO သေ လေႃႇတိုၵ်း PDF ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ယူႇ။ယူႇတီႈႁိူၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈယူႇဢေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၾၢႆၶုၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး။ မိူဝ်ႈၼႆ့ ဝၼ်းတီႈ 10/1/2023 တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ့်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းတူၵ်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸုမ်း PDF ၾၢႆၶုၼ်(Pekhon PDF)ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ပၢင်တိုၵ်းၼႆ့ ပဵၼ်တၢင်းတူၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ့်ဢေႃႈ။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၵၸ ၶဝ်လေႃႇတိုၵ်းမႃးလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း လႄႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇပူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ။  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ။ ၽူႈၸၢႆးၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇလႄႈမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယူႇ။ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇယႃတူဝ်သေပွၵ်ႈမႃး

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵႂႃႇႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလွႆၶေႃ (လွႆၵေႃႇ) သေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸွမ်းတၢင်းသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/7/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇလေး (ခွန်လေး) ၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ပွၵ်ႈၽႅဝ်ၶိုၼ်း တီႈၼွင်ယႃးၵၼ်ႇတႃႇ (နောင်ယားကန်သာ) ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆၶုၼ်

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး တုၵ်းယွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ႁႂ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းတင်းမူတ်း လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်ၾၢႆၶုၼ် လႆႈပၢႆႈ လႆႈလူႉသုမ်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/7/2022 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸီႉၸမ်ႈဝႆႉဝႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မွၵ်ႈ 500 ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၵူၼ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း 500 ပၢႆဢၼ်လုၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးယူႇတီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉတူၵ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးလႆႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ် ယႅမ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 5 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တၢႆ 5 ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 13/7/2022 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈသွင်ၼမ်ႉၵေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈ တွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF တပ်ႉၵွင် (2)...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ထႅင်ႈ 2 လင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း ႁိမ်းၵၢတ်ႇလွႆပဝ်း 2 လင် ၼႂ်းဢိူင်ႇလွႆပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ၽဝ်ႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် မီးၵႂႃႇ 50...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/6/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉၵူင်းလႄႈ ၺွင်ႇပိင်ႇ တႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ  ။ ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸင်ႇႁႃထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်း  PDF ၾၢင်ႉႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇပၢႆႈထႅင်ႈ  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸင်ႇႁႃ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းထိုင်ႁိူၼ်းယေး ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းဝႆႉထႅင်ႈ သင်ဝႃႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁႂ်ႈလႆႈပၢႆႈၶိုတ်းတၼ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းႁဵင်ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်လူင် တီႈမိူင်းပၢႆး တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ/မၢတ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ဢွၼ်ႇ ၵူႈႁူး/ တၢင်း တီႈၼႂ်း ပွၵ်ႉၵုင်းၵၢတ်ႇ (စျေးကုန်းရပ်ကွက်) ဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း...

ၵူၼ်းၾၢႆၶုၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNO ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉယူႇသဝ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈ  ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊမႃး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပဢူဝ်း PNO  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် (ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်) ၵႂႃႇ တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်၊ ႁဵၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ယူႇတီႈၼိူဝ်လွႆၵူး (လွယ်ကူးတောင်ပေါ်) သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽြႃးလွႆ (လွယ်ပန်းစုံကျေးရွာ) တင်း ဝၢၼ်ႈလွႆပဝ်း(လွယ်ပေါ) ၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ႁႅင်း။ PDF  လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႄႈ  တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်း ၾၢႆၶုၼ် – ယွင်ႁူၺ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၾၢႆၶုၼ် - ယွင်ႁူၺ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လတ်း ၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းပဢူဝ်း PNA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၶူဝ် မေႃႇပီႇ(မှော်ဘီတံတားဂိတ်) ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး...

Latest news

- Advertisement -spot_img