Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်း(ဆောင်းဖွေးဆေးရုံ)တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 25/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးပိုင်ဢိင် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇသႂ်ႇမွၵ်ႈ 4 ၵမ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ယိူင်းသႂ်ႇ ႁူင်းယႃၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ။  တိူဝ်ႉပႃးပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းႁိမ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ၼမ်ဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်းလူႉၵွႆသေဢမ်ႇၵႃး ရူတ်ႉၵႃး လႄႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လူႉၵွႆပႃး။

Photo(KNDF ဗဟိုသတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန) : ႁၢင်ႈႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်းတီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတင်း တီႇမေႃးသူဝ်ႇၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ဢွၼ်ၵၼ်တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵႃးဝႃႇ တီႈယူႇတီႈၵိၼ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆၸွမ်းၼမ်ဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/4/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈႁေႃၶမ်း ဝဵင်းၽေႃးလၶႄး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼိုင်ႈလင်။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/4/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA, ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈယေႇဢူး ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လႄႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶိူဝ်းယႂ်း တင်ႈၸႂ်ႈဝႆႉၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်ၵႃႇ မိူၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်သေ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၸိူင်ႉၼႆ လႆႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ႈ ပိူင်သိုၵ်းမႃႈ ထၢင်ႇၸႅင်ႈၼႆ ၾၢႆႇ KNDF ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း