Sunday, July 21, 2024

ပၢင်တိုၵ်းၾၢႆၶုၼ်လိူၼ်ပၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆၼမ် သုမ်းပႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း

Must read

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 19 PDF တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ။

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းပီႊတီႊဢႅပ်ႉၾ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 19 ၵေႃႉ သေ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း PDF မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။

- Subscription -

Karenni Revolution Union (KRU) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ထိုင် ဝူင်ႈထိႉသွင်ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း PDF ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 13 ပွၵ်ႈ မီးလွင်ႈ လူႉသုမ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 19 ၵေႃႉ လႄႈ ၾၢႆႇ PDF မၢတ်ႇၸဵပ်း 3  တၢႆ 1 ”- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း PKPDF လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈႁၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၼမ်။ႁၼ်ၶဝ် မႃးတၢင်း ၾၢႆၶုၼ် ၊ မိူင်းပၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။ၶဝ်မႃးဢဝ် တီႈယူႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉ ၵူႈတီႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၾၢႆၶုၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် လၢႆတပ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉ ၶလယ 248 ၊ ၸုမ်း ပျူႇၸေႃးထီး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ PDF ၵေႃႈ မီးလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ PKPDF, KRU, SSDF (ရှမ်းတောင် ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့) ၊ LKPDF ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈသွၵ်ႈဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းသေ  ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႈၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွင်ႈ MG 3 ၼိုင်ႈလဝ်း ၊ MA 3 ၼိုင်ႈလဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း လၢႆလၢႆသႅၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းယႃသွင်းၽူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးပိုင်ဢိင် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်သေ တိုၵ်းတေႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆၸႄႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢင်လွင်း ၊ မိူင်းပၢႆး လႄႈ ၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း