Sunday, June 16, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/7/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:45 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း (သွႆးထႅတ်ႉ/ ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်) ဢၼ် ပိုတ်ႇၶၢႆ တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်း ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်း ႁိမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 16 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း လႃႈသဵဝ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁိမ်းႁွမ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းသႂ်ႇၼႂ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ မႃးၵိုတ်းဝႆႉတီႈၼႃႈသႅင်ႇ ၶမ်းၼႆႉ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈသႅင်ႇၶမ်းၼၼ်ႉ မႃးၶၢႆႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆၵေႃႈ မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ဢေႃႈ။ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 16 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယိင်း 1 ၵေႃႉ ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ လႃႈသဵဝ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵႂႃႇလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ 3 ၵေႃႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လူႉတၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း သွႆးထႅတ်ႉၼႆႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽၵ်းတူလႄႈ မၢၼ်ႇ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆပႃးထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵိုတ်းတၢင်းၼႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼၼ်ႉ လူႉၵွႆၸွမ်းထႅင်ႈ 2 လမ်း လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်သႂ်ႇမႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉထႅင်ႈ 1 လမ်း တင်းမူတ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈလူႉၵွႆ 3 လမ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၢၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းတႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈလဵဝ် ၵူၺ်းၶႃႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ 2 လုၵ်ႈ။ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ မီးႁိမ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းပႆႇတႅၵ်ႇၼႆၶႃႈ။ မိူဝ်ႈမၼ်းတႅၵ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉတႅၵ်ႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵၢမ်ႇလီဢေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ထတ်းသၢင်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းသႂ်ႇလႄႈ ၸင်ႇမီးမႃး လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸမ်ၸႂ် ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉယႂ်ႇ ပိုတ်ႇဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်းသွင်ၽၢၵ်ႇၶင်ႈတၢင်း။ ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶမ်းၶဝ် တၢင်းၾၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းႁူင်းယႃလူင်းမႃး။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ပဵၼ်ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းထၢၵ်ႈၼႆၼႄႈ။ ဢၼ်ႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈငိၼ်းမႃး ၵူၺ်းပႆႇယိုၼ်ယၼ် မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ် သူင်ႇလိၵ်ႈမႃး ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ ၶမ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ်။ ပီၼႆႉ သူင်ႇမႃးထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇသႂ်ႇပၼ်။ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ လႅပ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၶွၼ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇ ႁူႉ။ ၶွၼ်ႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်မႃးၵဵပ်းသမ်ႉ တေႃႇပီ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်မၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း သွႆးထႅတ်ႉၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မွၵ်ႈ 80 ၵေႃႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းယႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ။ ၶၢဝ်းယၢမ်း ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၼႆႉသမ်ႉ တႄႇဢဝ် ၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၊ မိူဝ်ႈပွႆးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈယင်းမီး ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဢမ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ PDF ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ် ယွၼ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးႁၢင်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလုၵ်ႇလီပဵၼ် ယွၼ်ႉမၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵမ်ႉဝႃႈ ၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇ ႁူင်းႁႅမ်း၊ ပမ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းမႃးၵူၺ်း။ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း။ သိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝႃႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းဝႃႇ ႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းဝႃႇ ႁဵတ်းသင်မႃးႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇသႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆ လၢႆးဢၼ် ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇသေဢိတ်း။ ပေႃးဝႃႈ မႃးၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ တီႉဢဝ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၵႂႃႇလႄႈ တေမႃးႁၢင်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇ ႁဵတ်းသင်”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/7/2023 ၼႆႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈပွၵ်ႉ 12 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်လၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈႁူင်းႁႅမ်း Fully Light Hotel 2 ပွၵ်ႈ၊ တီႈ Golden Hill Hotel ၼၼ်ႉ 1 ပွၵ်ႈ၊ တီႈပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းဢသေႃးၵ 1 ပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း