Tuesday, June 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး – ၾၢႆၶုၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈယူႇႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းပၢႆးၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆးဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇလႆႈလိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆး ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေၶိုၼ်းပွၵ်ႈဝဵင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ ယၢမ်းလဵဝ်တီႈၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉယဵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈယူႇပၵ်းသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း။ တင်းမူတ်းလႅပ်ႈတေမီးမွၵ်ႈ 800 ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝဵင်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်းမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း။ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈယူႇႁိူၼ်းပဝ်ႇ ၸိူဝ်းမီးသွင်ၾင်ႇၶၢင်ႈတၢင်းၵႃးလူင်ၼၼ်ႉဝႆႉ၊ ပေႃးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၸၢင်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈလႆႈၵမ်းလဵဝ် ”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 336 လႄႈ ၶလရ 421 ၼႆႉ လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇ 4 ၼႃႈ 8 ၾၢႆႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၾၢႆၶုၼ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း 2-3 ပွၵ်ႈၼႆႉၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်း။မိူၼ်ၼင်ႇၶဝ်ယိုဝ်းပူၼ်ႈဝူတ်ႈပူၼ်ႉဝၢတ်ႈၼၼ်ႉၼေႈ။ၵမ်ႉယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇ ၵမ်ႉယိုဝ်းၵႂႃႇတၢင်းတူၵ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈတၢင်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး လႄႈၾၢႆၶုၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း၊ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉမီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊပူၼ်ႉမႃး မေႃယႃသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး လုၵ်ႉတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းပၢႆး၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်တၢႆထင်တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း။ ၵေႃႉပဵၼ်မေးတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈ။

တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ ဝၢၼ်ႈပေႃးယဵၼ်မိူင်းပေႃးႁၢမ်း။ ႁူဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢမ်ႇယွမ်း 6 သႅၼ် ၸုမ်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆတႃႇၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတူၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း