Thursday, July 18, 2024

ၸုမ်းသိုၵ်း ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ

Must read

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတေႃႇၵၼ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ။

တၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆတေးမိူင်း ၸေႊလၢၼ်ႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉမီးလွင်ႈထုၺ်လိၼ်ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸႄႈလၢၼ်ႉထႅင်ႈလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇဢမ်ႇသႃႇၸႂ်ဢမ်ႇသိူဝ်း။  လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇမႅင်းပႃးၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ်လႄႈတၢင်းၵႂႃႇႁႆႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ၶဝ် တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းတဢၢင်း  ဢဝ်တီႈယူႇၸွမ်း ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ။ သမ်ႉထုၺ်လိၼ်ထူမ်ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ သမ်ႉပၢႆ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉၼႆဢေႃႈ ။ TNLA  လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵႂႃႇတၢင်း လွႆတေးမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ   ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၾင်မၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆတေးမိူင်း ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇသူၼ်ႁႆႈၼႃးၼႆႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပေႃးၶဝ်ဝႃႈ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇၼႆၵေႃႈ ၽႂ်ႁိုဝ်ႁတ်းၵႂႃႇမႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေၶႂ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း တူင်ႈၼႃး တူၺ်းသူၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းပွတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ ။တႃႇတေၵႂႃႇႁႃၽိုၼ်းႁႃၶႄႈမႃး ၸႂ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၶဝ်ႈဝႃႇၼႆလႄႈ တႃႇတေၵႂႃႇ ဝႆသႃၽြႃး ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵူႉသူဝ်ႇၼိူဝ်လွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဢိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ႁူင်းယႃ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ၽိတ်းပိူင်ၵျီႊၼီႊပိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း