Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉတူႈ

PSLF/TNLA ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈ ဝဵင်းၼမ့်တူႈ

ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA လူမ်ႇယိုဝ်းတပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တီႈဝဵင်းၼမ့်တူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ယိုတ်းသိပ်းလႆႈတင်းဝဵင်းယဝ့် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12  ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ့်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈဝႆ့တီႈ ဝဵင်းၼမ့်တူႈ၊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 ဝၼ်းၽတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉတူႈလူႉၵွႆ လင်ၼိုင်ႈ

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸေႊဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယဵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶိူင်ႈမိၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ယိူင်းၸူးတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်။ ၵူၺ်းၵႃႈသမ်ႉဢမ်ႇထိုင်ၼႂ်းတပ်ႉ သမ်ႉၽႅဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တူၵ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းတိူဝ်ႉႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်းၾႆးမႆႈၵႂႃႇဢေႃႈ။...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းလီလီ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/12/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶမရ 324 လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၸႂ်ႉ ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇၸမ်ပၢင်တိုၵ်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၽူင်ႉပၢႆႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢႃယု 40 ပီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၶဝ်...

TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းသႃႇဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လုၵ်ႈဢမ်ႇယူႇဢဝ်ပေႃႈ ၽူဝ်ဢမ်ႇယူႇဢဝ်မေးၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ သိုၵ်းတဢၢင်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 လႄႈဝၼ်းတီႈ 23 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉ။ ပေႃးလုၵ်ႈၸၢႆးဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ဢဝ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵႂႃႇတႅၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ပေႃးဝႃႈလုၵ်ႈၸၢႆး ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်းၼႆ လၢၵ်ႈဢဝ်ပေႃႈပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၼွင်ႉယိင်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ်တၢင်း မိူင်းတၢတ်ႇ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၶၢင် တိုၵ်းၵၼ်ၼႆဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ...

TNLA ထုပ့်ပေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၸုမ်းသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ၼႄၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ သူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႆသေ တီ့ၺွပ်း ထုပ့်ပေႃ့ ၵူၼ်းၸၢႆး ဝဵင်းၼမ့်တူႈၵေႃ့ၼိုင်ႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃ့ၼၼ့် လုၵ့်တီႈလၢၼ့်လဝ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼႂ်းပွၵ့် 6 ဝဵင်းၼမ့်တူႈ ။ ထုၵ်ႇလုၵ်ႈၸုမ်း တဢၢင်း TNLA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉ ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈလႄႈတုင်း(ၸွမ်ပိဝ်) တဢၢင်း

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈလႄႈ တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း 4-5 ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃႉထုပ်ယႃႉၵွႆ ။ တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/6/2023 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႇႁႃ ထုပ်ႉပေႃႉ ယႃႉပၢႆႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈဢၼ်ပႃး လိၵ်ႈလႄႈ ႁၢင်ႈတုင်း (ၸွမ်ပိဝ်) တဢၢင်း  လူႉၵွႆတၢင်းၼမ် ။ ၸၢဝ်းတဢၢင်း...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  

ဝၼ်းတီႈ 31/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပွၵ်ႉၼမ်ႉတူႈ ( ပဵၼ်ပွၵ်ႉၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ လဵၼ်ႈလုၺ်းၼမ်ႉတီႈတႃႈၼမ်ႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸူမ်ၼမ်ႉ တၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ၼုမ်ႇယိင်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ပႆႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ

ၼုမ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆၸမ် 9 လိူၼ်ယဝ်ႉ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇဢမ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းမႆႈၸႂ် ။ ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 17 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၼ်းလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်သေ  ႁၢႆၵႂႃႇ ၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႃႈ တၢႆႁိုဝ်လိပ်းၶီးဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းဝႃႈၼႆ။  ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၼၢင်းၶမ်းၵႅဝ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈယႃႈယႃ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ့်ၶၢႆမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇယူႇလီ။ ၸပ်းၶႆႈၼၢဝ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇလုၵ့်လႆႈၵေႃႈမီး။ ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉသွၵ်ႈတဝ်သုမ်းငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပျႃး

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢူးၵျႃႇယူင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ဢိူင်ႇၶျွင်းတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 လူႉသုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ပီႈၼွင်ႉ ဢူးၵျႃႇယူင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းတမ်းၸႂ် သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁဵၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၾၢႆႇလဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇႁတ်း တမ်းၸႂ် သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇႁဵၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ ၶမယ 324 လမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်လူင်/...

ၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 3/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်း ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 81 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းလဵင်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတႃႇပၢႆႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶမယ 324 ယိုဝ်းၵွင် လူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ သိုၵ်း KIA၊ PDF  ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၵၢင်။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ပဵၼ်ၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မီး 3...

Latest news

- Advertisement -spot_img