Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၼမ်ႉတူႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉလႄႈယႃႈယႃ

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းမိူင်း ပဵၼ်မႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈသေပွၵ်ႈ ၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ့်ၶၢႆမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈပၢင်သဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ပီ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇယူႇလီ။ ၸပ်းၶႆႈၼၢဝ် ထိုင်တီႈဢမ်ႇလုၵ့်လႆႈၵေႃႈမီး။ ၸုမ်းၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵေႃႈ...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလင်ၼိုင်ႈ ၺႃးယႃႉသွၵ်ႈတဝ်သုမ်းငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပျႃး

ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ သုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ။ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢူးၵျႃႇယူင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ဢိူင်ႇၶျွင်းတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈယႃႉ သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2022 လူႉသုမ်းၵႂႃႇငိုၼ်း 50 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။ ပီႈၼွင်ႉ ဢူးၵျႃႇယူင်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇႁတ်းတမ်းၸႂ် သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁဵၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းလိမ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၾၢႆႇလဵဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇႁတ်း တမ်းၸႂ် သူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇႁဵၼ်း။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ ၶမယ 324 လမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်လူင်/...

ၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 3/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်း ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယု 81 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းလဵင်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတႃႇပၢႆႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶမယ 324 ယိုဝ်းၵွင် လူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်တီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 29/9/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်း KIA၊ PDF ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ သိုၵ်း KIA၊ PDF  ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၵၢင်။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ႁႅင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ။ပဵၼ်ၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး။ ၵူၼ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ-“တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵၢင်ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈ မီး 3...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပၢင်ႁႆး   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ 300 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵယႃး ႁူဝ်ၵူၼ်း 336 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ပၢင်တိုၵ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉ ၶမယ 324 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ပၢင်တိုၵ်းတႄႉဢမ်ႇမီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/9/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 324 ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵႂႃႇ တၢင်းပၢင်ႁႆး ဢမ်ႇယွမ်း 6 လုၵ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်၊ သဵင်ယိုဝ်းတွပ်ႇတႄႉဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်း ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈမုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ  ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ယၢမ်းလဵဝ် ၸဵမ်ၵူၼ်း ၵိၼ်/ ၵူၼ်းၶၢႆ လူတ်းယွမ်းလူင်းၼမ်  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ လူတ်းယွမ်း လူင်းၼမ်ယဝ်ႉဢေႃႈ။ TNLA တင်း SSPP မႃးလေႇႁႃသွၵ်ႈ...

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႁႆး ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးယိုဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႁႆး  ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈပၢင်ႁႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ၾၢႆႇမႃးယိုဝ်း။ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်ၵၼ်တႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၶဝ်ယူႇတီႈၵႆသေ ပိုတ်းယိုဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ၵူၺ်း။...

ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆလၢႆၸုမ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ် ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ လၢႆမူႇၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆမူႇၸုမ်း ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ

ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ထိုင်တီႈ ပေႃးလႆႈပႆတိၼ်လၢႆၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵၼ်။ တႄႇဢဝ်ဝူင်ႈၼႆႉမႃး ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း 1 လိတ်ႊတိူဝ်ႊ ထိုင် 3,000 ပၢႆ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ (ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း TNLA ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူမ်ႉ/ပေႃႉႁႅမ်ထႅင်ႈလႄႈ လႆႈတၢႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုၵ်း(လွႆ) TNLA ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်း/ပၢင်လူင် ယဝ်ႉသမ်ႉပေႃႉႁႅမ် ထႅင်ႈလႄႈ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉတၢႆ။   ဝၼ်းတီႈ 25/2/2022  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 8 မူင်း ၸၢႆးဢွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးသေ ဢၢၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း (လွႆ/တဢၢင်း)...

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶမ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၺႃးၸူၼ် လႆႈၶမ်းၵႂႃႇတႃႇၵႃႈၶၼ် 400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ

ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၵူၼ်းၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းလႄႈၶမ်းမၼ်းၸၢႆး လူႉသုမ်းတႃႇၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 400 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶမ်း  မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/12/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းပၢႆ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶမ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇ ၺႃးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းလႄႈၶမ်း ၼႂ်းထူင်မၼ်းၵႂႃႇတႃႇၵႃႈၶၼ်တင်းမူတ်း 400 သႅၼ်ပျႃး၊ တီႈၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉပၢင်ႁၢႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img