Sunday, September 24, 2023

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶူဝ်းလဵင်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉတႃႇပၢႆႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ၵႆႉယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လႄႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၶမယ 324 ယိုဝ်းၵွင် လူင် ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၽုၺ်း၊ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 324 ၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၵူႈဝၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၵၢင်ဝၼ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 မႃး ဝၼ်းတီႈ 27 ၵေႃႈယိုဝ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 ၼႆႉ ၶဝ်ၶႅၼ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပႃး ၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်း  ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းယိုဝ်း ထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်း လပ်း ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃး ၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇႁိမ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်သင်မႃးၵေႃႈ တေတၼ်းပၢႆႈငၢႆႈၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးၶၢဝ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 11 ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးမွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ႁူမ်ႈၵၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တၢင်းပၢင်ႁႆး မိူဝ်ႈ ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵယႃးလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆမူႇဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ပွၵ်ႉ 8 ႁူဝ်ၵူၼ်း 280 ၵေႃႉ၊ တီႈၵျွင်းၽြႃးၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇသေႃႉသမ်ႉ မီး 23 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ မီးဝႆႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 30/9/2022 ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း