Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸေႊလၢၼ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်း 3  

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/12/2023 တၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်း ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈပွၵ်ႉၼိူဝ်ၵၢတ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း   3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃး ယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉလူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 2 ၵမ်း ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ 10 ပၢႆ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း မႃး ပွႆႇမၢၵ်ႇ လူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 2...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ လီၸႂ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵျွင်းၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်းသိူဝ်းလီၸႂ်။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/10/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းၽြႃး ၸဝ်ႈမွၼ်းၼၢင်းလႃႉ၊ ၸလွပ်ႈ...

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇဢိုတ်းဝႆႉထႅင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸႄႈလၢၼ်ႉ ၸေႊဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈဢိုတ်းဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 200 ပၢႆလႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်း ယူႇၼိူဝ်လွႆသူးတွင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၸူး လွႆတေးမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႆႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမၢၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ

ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းမူႇၸေႊၼႆႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ။  မႄႈမၢၼ်း 3 ၵေႃႉၼႆႉ မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၊ လၢႆးလႆႈငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၽွင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ် ယူႇဝႆႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ...

ပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇ/တၢႆၼမ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈ ၶႅင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၼႆ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ တီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA...

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 600 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 30/8/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း...

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 31/8/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃး ပၼ်ႇလဵပ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ဢွၼ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇ  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉလမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း၊ ငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇလူင် လၢႆၵမ်းယူႇ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇႁႃႉ သိုၵ်းတၢင်းတႂ်ႈယိုဝ်းႁႃႉ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵႆဝၢၼ်ႈႁဝ်းယူႇ ။...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁိူၼ်းယေးတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေးလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းလူႉၵွႆ၊   ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ  ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ  2 ၵေႃႉ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်း ဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ။ ဝၼ်းတီႈ 28 – 29 ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵမ်း ၵျွင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ် လွႆတေးမိူင်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ TNLA ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း   ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈ ၾၢႆႇ ၼိူဝ်ၸေႊလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း  ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ10 ၵမ်းပၢႆ ။...

ၵၢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်လႄႈလွင်ႈ “ပိၼ်ႇပၢႆႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ်”

ပိုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၶိူဝ်းၼိုင်ႈ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ မိူင်းၼိုင်ႈ တေမီးၼႃႈမီးတႃလႄႈမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်း။ ပေႃးမီးပိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းပေႉၵိၼ်လူလၢႆ။ ယိင်ႈႁူႉပိုၼ်းလႄႈဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ယိင်ႈႁူႉၸၵ်းဝႆႉၼၵ်း ၶူဝ်းၶွင်ၾိင်ႈထုင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉ။ ၶိူဝ်းလႂ်ႁူႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ်ၵေႃႈၶိူဝ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼမ်။ မီးၵူၼ်းႁူႉတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼမ် ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉလွင်ႈပိုၼ်းၶဝ် ၵႆႉဢုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပေႃးတူၺ်းပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ် ပိုၼ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း TNLA ထႅမ်ႁႅင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ  ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။  ၵႃးၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ပေႃးလႆႈၵိုတ်းၶမ်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ထႅဝ် ။ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တေမီးမွၵ်ႈ...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၸႄႈလၢၼ်ႉ လူႉသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸႄႈလၢၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းလူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းတိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သုတ်းဝၼ်း မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းသေ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈ...

ၼႂ်လဵဝ်ၵူၺ်းပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ 2 ပၢင် မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်/ဢွၼ်ႇတူၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2023 တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇၾၢႆႇ 105 လၵ်းသေ ဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ တၢင်းဝဵင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ပွတ်းၼႂ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ထွမ်ႇသဵင်မၼ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ယူႇတၢင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img