Wednesday, July 24, 2024

ပၢင်တိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇ/တၢႆၼမ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းတီႈၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၸွမ်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လူႉၵွႆၼမ်။ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၸွင်ႇတေမီးလွင်ႈ ၶႅင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈၼႆ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ တီႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ၵႅမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တႃႉဢၢႆႈၵျေႃႇ ဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ထၢမ် ။                ။ လၢတ်ႈၼႄပၼ်ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းTNLA ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။                ။ ဢေႃႈၶႃႈ။ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉၵေႃႈ တီႈမူႇၸေႊလႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်သ်ႉၼႆႉၵူၺ်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ 21 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ မူႇၸေႊၵေႃႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ႁႅင်းဝႆႉ ။

ထၢမ် ။             ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၼႆၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။             ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸင်ႇပဵၼ်ယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶႃႈယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 28 ၊ 29 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ။ၾၢႆႇတၢင်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆပုၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ် ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။တၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈႁူႉယူႇ။ယွၼ်ႉၵူဝ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။တီႈတေႉမၼ်း ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၵူဝ်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ ၶဝ်ပၢႆႈၼၼ်ႉၼႃႇ ။

ထၢမ်။               ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းတေႃးၸွႆႈႁဵတ်းၼႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇသွင်ပႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။             ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉလူႉသုမ်းတႄႉ ၾၢႆႇႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းတႅတ်ႈတေႃး။ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ လူႉတၢႆၼမ်။ၾၢႆႇႁဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ။

ထၢမ် ။              ။ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်းသေ လႆႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈသင် တၢင်းပွတ်းၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉၼႆ လၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ ။             ။ ပေႃးတေလႆႈလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉၼႆ ပိူင်လူင်မၼ်း ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး တီႈၾၢႆႇၼိူဝ်ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ။တီႈၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူႉဝႃႈ ႁဝ်းယူႇၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်းၼႆလႄႈ ၶဝ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ။မိူၼ်ၼၼ်ၵေႃႈ ၾၢႆႇႁဝ်းပႆႇတုမ်ႉတွပ်ႇသင်။ၾၢႆႇၶဝ် ယိုဝ်းႁင်းၵူၺ်း။တီႈ 105 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း။

ထၢမ် ။                ။ ပေႃးၼၼ် ၶႂ်ႈဝႃႈၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ဢမ်ႇမီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉၼႆ ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ ။                ။ ၸႂ်ႈဢေႃႈ။ တၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ ၾၢႆႇႁဝ်းလေႃႇတိုၵ်းၼႆ ဢမ်ႇမီး။ၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ၾၢႆႇႁဝ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး။ ၶဝ်ပဵၼ်ယူႇၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၺ်း။ ပွတ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈႁဝ်း ၵႆႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇလႄႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးတႄႉ မီးယူႇ။ၵူၺ်းၼႃႇ ဢၼ်ၾၢႆႇႁဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး ။

ထၢမ် ။              ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈလူး လၢတ်ႈၼႄပိူင်ပဵၼ်မၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။

တွပ်ႇ။               ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း တၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းၸင်ႇ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း။ တၢင်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်းၼႆႉ ၸုမ်းႁဝ်းမီးဝႆႉယူႇ။ယွၼ်ႉၼၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉပႃးၶိူင်ႈမိၼ်မႃးတိုၵ်း ၼႂ်း 3-4 ဝၼ်း။ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸုမ်းႁဝ်း လႆႈၶဝ်ႈပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈ သေယိုဝ်း တီႈ ႁိမ်းၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ မီးယူႇဢေႃႈ။ၵူၺ်း ဢမ်ႇႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်။မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉၼႆႉၵူၺ်း။ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ။မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယိုဝ်းသွင်ၾၢႆႇသွင်ပႃႈ။

ထၢမ် ။                ။ ပၢင်တိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈသူၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈသင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉၶႃႈ။

တွပ်ႇ။               ။ ပေႃးတေလၢတ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ၼႆ။ပေႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်တိုၼ်း ယိူင်းၸူးၵူၼ်းမိူင်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၺ်း ။

ထၢမ်။                ။ ပၢင်တိုၵ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵမ်ႈၼမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈၸိူင်ႉၼႆ ယူႇတီႈသူၸဝ်ႈႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။

တွပ်ႇ။                ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ႁဝ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး။ၵူၺ်းၼႃႇ ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ် ၸႂ်ႉမႃးၼမ်။ ယူႇတီႈႁဝ်းႁၼ်တႄႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2017 ပုၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ပေႃးဝႃႈ ၾၢႆႇၶဝ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်တိုၼ်းၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈ။

ထၢမ်။               ။ ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈလူး ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်းသိုၵ်းတဢၢင်း ၸွင်ႇတေၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁႃႉ။

တွပ်ႇ။              ။ၼႆႉတႄႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လေႃႇတိုၵ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ။ပေႃးၾၢႆႇၶဝ် ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းႁဝ်းဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တေၼမ်။ပေႃး ၶဝ်ယိုဝ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇသေပွၵ်ႈၵေႃႈ တေႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။ပေႃး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ တေယဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

ယိၼ်းၸူမ်းၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း