Friday, June 14, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ လီၸႂ်

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵျွင်းၽြႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ မီးၶၢဝ်း တၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸူမ်းသိူဝ်းလီၸႂ်။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18-19/10/2023 ၼႆႉ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းၽြႃး ၸဝ်ႈမွၼ်းၼၢင်းလႃႉ၊ ၸလွပ်ႈ ပွၵ်ႉတႂ်ႈလႄႈ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မူတ်းယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းၶဝ် ထွၼ်ဢွၵ်ႇမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၸိူဝ်းမႃးမူၵ်းယူႇဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆးႁဝ်း။ ၶဝ် ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်လွႆၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ၸူမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ပေႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးဢဝ် ပိူင်သိုၵ်းဝႃႈၸိုင် ပိူၼ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်း တေဢမ်ႇလႆႈဢဝ်ႁဵတ်းႁူဝ်ႉသိုၵ်းလူး”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်း TNLA မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၵျွင်းၽြႃး ၸဝ်ႈၼၢင်းမွၼ်းလႃႉၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းမီးမွၵ်ႈ 10 ပၢႆ။ တီႈၸလွပ်ႈ ပွၵ်ႉတႂ်ႈသမ်ႉ ဢဵၼ်ႁႅင်း 20 ပၢႆလႄႈ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 2 လင် ၼႂ်းပွၵ်ႉႁွင်ႇသမ်ႉ မီး 10 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

“ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်တႄႉ ပေႃးသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ယူႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆ တေတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ။ ႁၼ်ၵၼ်ယူႇလူး မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾႆးမႆႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တူၺ်းလူ သၢႆႈ တႅၼ်းသင်ပၼ်” – ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်း TNLA ထွၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈလွႆၵိဝ်ႇလွၵ်ႇ (လွႆသူး တွင်း) ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႅၼ်း 120 mm ၵႂႃႇတၢင်းပၢင်ႇလိၼ်လႅင်လႄႈ လွႆတေးမိူင်း ဢၼ်မီးၾၢႆႇၸၢၼ်း ၸေႊလၢၼ်ႉ ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း 9 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်း TNLA ထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတႆးၼႆႉသေ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၸၢဝ်းတဢၢင်း ၼႂ်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ မၢင်ဝၢၼ်ႈတႄႉ ပႆႇထွၼ် တိုၵ်ႉမီးယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမူးလႄႈ မၢၼ်ႈႁွင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်ႉသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မူႇၸေႊလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း