Sunday, October 1, 2023

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁိူၼ်းယေးတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

Must read

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေးလႄႈႁူင်းႁဵၼ်းလူႉၵွႆ၊   ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းတဢၢင်း

ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းၵွင်ႈသႂ်ႇၵၼ်၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ  ႁိူၼ်းယေး ႁူင်းႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ လူႉၵွႆၼမ် ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ  2 ၵေႃႉ   ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢၼ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉတႄႉ တေမီးလၢႆလင်ယူႇ ဢၼ်ၾႆးမႆႈၵႂႃႇတႄႉ တေမီးလင်လဵဝ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်သိူဝ်ၶၢၼ်ၾႃႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇၼိူဝ်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇဢေႃႈ။ ႁိူၼ်းၵေႃႈၵွႆၼမ်ဝႆႉယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း မွၵ်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆႉဢေႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလူႉၵွႆၼႆႉပဵၼ် ႁိူၼ်းလုင်းၸၢႆးပူႉ၊ ႁိူၼ်း ၸၢႆးသၢမ်မွင်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလင်။  လုင်းၸၢႆးပူႉ ဢႃယု 50 ၸမ် တိူဝ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈၶႃ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၾၢႆမႂ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဢိူင်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶၢႆႉပၢႆႈဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေးသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းတီႈၸေႊလၢၼ်ႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်လူမ်ႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ဢွၼ်ၵၼ်လွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူဝ်လူႉသုမ်းသၢႆၸႂ်။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း