Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸိုင်ႈတႆး

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄးမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတီႉ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄးသိုပ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၺႃးသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၶၢႆႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 21 ပီ  ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုၵ်ႇႁေႃႈၵႃးလမ်းၽႃႇတမ်  ၊   ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၼ်း...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဝဵင်းပၢင်လူင် 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင် မၢႆ 2 ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 2 လုၵ်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8:15 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်လၢႆတီႈ လၢႆၵမ်းထပ်းၵၼ်။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းလိူၼ် ၾၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသႃႇ ၼႂ်းၵႄႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။   ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေး။ ဝၼ်းတီႈ 27/5/2021 ၼႂ်ၼႆႉ မွၵ်ႈ 5 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ၽႄ) ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် တင်းမူတ်းမီး 20 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႊဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်းၵူႈဝၼ်း ယဵပ်ႇၶွၵ်ႈဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉတင်းမူတ်းမီး 20 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 13-14/5/2021 သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး   တင်းမူတ်း တီႉၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ။  ပဵၼ် မွင်ႇသေႇယႃႇလိၼ်း၊ မွင်ႇၶျၢၼ်းမေႉ၊ မွင်ႇလိၼ်းထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ မွင်ႇဢႃႇၵႃႇႁဵင်း၊...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးသၢႆႊ တူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသၢႆႊ GTC ၼီးပိင်ႇၺႃႇ ဢေးသႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ တီႈမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇ တီႈၸၼ်ႉၸွမ် GTC ၼၼ်ႉ...

ၽူဝ်မဝ်းယႃႈသေ ပၢတ်ႇၶေႃးမေးၼၢင်းတၢႆထင်တီႈ တီႈမူႇၸေႊ

သွင်ၽူဝ်မေး ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ် မေးၼၢင်း တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းယေးယဝ်ႉသေပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် မဝ်းယႃႈသေ ၽိတ်းပေႃႉမေးၼၢင်း   ပၢတ်ႇၶေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်။    ၵူၼ်းပွၵ်ႉႁူဝ်မူၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ မၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈမုလ်းၽိတ်းပိူင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တီႉလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽူႈၸွပ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမဢလ ၺႃးၽဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈတဝ်တီႉၵႂႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး 4 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ   ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵပ်းသိုပ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5-6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး တီႈပွၵ်ႉပၢင်ပဝ်း တင်း ပွၵ်ႉၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉတူႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100

ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မွၵ်ႈ 4  ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100 လင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈယေႇဢူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ 4...

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈၶၢင်ႈတၢင်း မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸွမ်းယႃႉၾုင်ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼၼ်ႉ ပလၢပ်ႈ တူၵ်းႁွင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းသေ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း ၵႃးပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးသေ လၼ်တူၵ်းႁွင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽူၺ်းႁူင်း ပွၵ်ႉတူဝ်ႇယွတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် 10 ပၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 10 ပၢႆ  ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်း မိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈၺႃးသိုၵ်း မၢၼ်ႈ  တီႉၺွပ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊမႃး  မီး...

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း မီးလွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉ  မီးၵူၼ်းဝၢင်းမၢၵ်ႇၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းသိုၼ်း မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၵ်ႉႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ  ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၼဵင်ႈၸဵမ်းလႄႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူင်ႉ တိုၼ်ႇၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈတၢင်းၼႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img