Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ထတ်းႁၼ်တီႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးသွင်ႁဵင်

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မီး 2,000 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးမွၵ်ႈ...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လမ် လင်ၼိုင်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉႁပ်ႉဢိၵ်ႇ/ပေႃႉလိၵ်ႈ တီႈ ႞ သုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ်

ၵၢင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶပ်ႉ/ပေႃႉလိၵ်ႉ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ လူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁၢၼ်ႉၶပ်ႉလိၵ်ႈ ပေႃႉလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁၢၼ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ႁၢၼ်ႉ ဢူဝ်ပႃးမႃး ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇၼႃႈဝတ်ႉထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ ၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈလၢႆးၶႃႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ  တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵၼ်  ဝၢႆးလင်ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သွင်ၵေႃႉ  ။ ဝၼ်းတီႈ 3/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽိူမ်ႉထႅင်ႈ 8...

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈမီးမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇဝႆႉ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် တူၼ်ႈတီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသႅဝ်ဢၢႆလႄႈၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသင်ႇပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်ဝႆႉ။ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႂ်ၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ဝႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ဝႆႉလႄႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 2 မူင်းၵႂႃႇ တေပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလူင်။ တေပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း။ ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုင်လၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုင်လၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ဢႃယု 45 ဝၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၼ်းၸွႆႈၵၼ်တီႉလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၼၼ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 မူင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႆၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတေႃႇၵေႃႉၼႂ်း  ဢိူင်ႇဝဵင်းၵႅဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူဝ်းလၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ပိူၼ်ႈ။ ၵူၼ်းႁိမ်းႁိူၼ်းႁၼ်လႄႈ...

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ လူႇတၢၼ်းပၼ်ၵႃႈမၢႆၾူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ

ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းတၢင်းလီၵုသူလ် တႃႇမၢႆတွင်းၼႂ်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ  လူႇ တၢၼ်းထႅမ် ငိုၼ်းၾူၼ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၶိူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ ႁူဝ်ပဝ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 53 ပီ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 200 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 254 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼမ်တီႈသုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/3/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 16/11/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေမီး 3500 ပၢႆ

ပင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 တေမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တေတင်ႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 3500 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၽႄ ၵေႃႇမသျိၼ်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ တေတင်ႈႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 3676 ႁူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး။ “ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈၼပ်ႉဝႆႉတႄႉ မီး 3600 ပၢႆၼႆႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈယၢမ်းလဵဝ်တိုၵ်ႉၶိုင်ပွင်ဝႆႉၵူၺ်း။...

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပိူင်းၼႄႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 36 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉငဝ်းလၢႆးသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တူဝ်ႈထိုင်ၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/07/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး 36 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/07/2020 ဢၼ်တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပဵၼ်ထမ်းတြႃး...

ပၢႆးယူႇလီ ပဵၼ်ၸုၵ်ႈလၢပ်ႈယႂ်ႇလူင် တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်း

ၵႂၢမ်းထမ်းပုတ်ႉထၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီးဝႆႉဝႃႈ- ဢရေႃးၵယႃ ပရမႃ လႃၽႃ “လွင်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ် ရေႃးၵႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုၵ်ႈလၢပ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇလူင်”- ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆးၵေႃႈ မီးဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းဢမ်ႇၶီ ပေႃးယူႇလီႁႃလႆႈ။ မီးငိုၼ်းၶမ်းၼမ်လၢႆ ဢမ်ႇပဵင်းမီးလၢပ်ႈ ပၢႆးယူႇလီ ၼိုင်ႈဝၼ်း- ၼႆယဝ်ႉ။ ၽွင်းႁၢင်ပီ 2019 ဢိၵ်ႇႁူဝ်ပီ 2020 မႃးၼႆႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိူမ်၊...

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉၵွႆၼမ်

ဝၼ်းတီႈ 10/5/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၼႃး၊ မႆႉႁႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾူၼ်လူမ်းလူင်ၼၼ်ႉသေ လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ပိဝ်ၸွမ်းလူမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် (ၵၼ်ႇတူးလူင်) ၼႆႉမီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img