Friday, July 19, 2024

လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉၵွႆၼမ်

Must read

ဝၼ်းတီႈ 10/5/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်းၼႃး၊ မႆႉႁႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇၵၼ်ႇတူးလူင် ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo by Mauk Mai News-လူမ်းလႅင်ႉပဝ်ႇႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၵျွင်းၼႃး ၊ ဝၢၼ်ႈမႆႉႁႆး ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾူၼ်လူမ်းလူင်ၼၼ်ႉသေ လင်ၶႃးႁိူၼ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ပိဝ်ၸွမ်းလူမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် (ၵၼ်ႇတူးလူင်) ၼႆႉမီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ။ တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ။ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ပဢူဝ်းယူႇသဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်။

Photo by Mauk Mai News-လူမ်းလႅင်ႉပဝ်ႇႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈၵျွင်းၼႃး ၊ ဝၢၼ်ႈမႆႉႁႆး ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၾူၼ်လူမ်းၽတ်ႉတီႈဢိူင်ႇပၢင်ႇၸူင်လႄႈ ဢိူင်ႇ ပႃႇလေႃးပႃႇၵႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပဢူဝ်း ။ လင်ၶႃးႁိူၼ်းယေးပိဝ်ၸွမ်းလူမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ ၵူၼ်းလႄႈ တူဝ်သတ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း