Monday, June 17, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ လွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵၢင်ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶဝ် လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။  

Image: CJ/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတီႈၵၢတ်ႇမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 26/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ၶိုၼ်းပွႆႇတူဝ်ၶဝ် ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း။ 

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၺႃးတီႉမိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း တင်းမူတ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယိင်း 4 ၵေႃႉ ၸၢႆး 1 ၵေႃႉ။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်း တႄႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း တင်းမူတ်း။ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁွင်ႉၽဵင်းႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ၼၼ်ႉ တႃႇၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵူၺ်း”– ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ မပျေႉပျေႉ ဢႃယု 32 ပီ ၊ မၺဵင်းသီႇတႃႇ ဢႃယု 28 ပီ၊ မသူဝ်း ၸူႉလၢႆႇ ဢႃယု 24 ပီ၊ မထႅတ်ႉယမိၼ်းၼွႆႇ ဢႃယု 20 ပီလႄႈ ၸၢႆးၸွမ်ဝၼ်း ဢႃယု 17 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သိုၵ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ထၢင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ႁႃငိုၼ်း တႃႇၵႂႃႇၸွႆႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူဝ်ႉ ထၢင်ႇတႄႉ မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းမႃးတီႉၼၼ်ႉ ပႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉသေ ၵူၺ်းၵႃႈ ပျီႇၸိတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလူင်းၵႃး ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉတီႉ။ ဢဝ်ပႃးငိုၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ႁႃလႆႈၼၼ်ႉ 10 သႅၼ်ပျႃး” –  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မၢႆးလၢမ်းတဵင်းဢူး/ မိုင်းလှမ်းတိန်းဉီး ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု မွၵ်ႈ 30 ပီ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းတီႈၼႃႈႁၢၼ်ႉထႅမ်ႁႅင်းပႅတ်ႊတရီႊ ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၼ်းၸၢႆး ထုၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ထုပ်ႉပေႃႉသေ ဢဝ်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပွႆႇၶိုၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊ လၢတ်ႈ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉ ၺွပ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 40 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း