Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၵၢတ်ႇမိူင်းၼၢႆး ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းပႆႇသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵၢတ်ႇလူင် မိူင်းၼၢႆး ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်းသေတႃႉ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈသမ်းယႃႁႄႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇပၼ်ၶဝ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 4/12/2021 ၵၢတ်ႇလူင်မိူင်းၼၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉၶၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈမိူင်းၵိုင် မီးၸမ် 400

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸမ် 400 လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမီးၵႂႃႇ 393...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ  ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၸိူင်ႉတၢင်ႇၸႄႈမိူင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ  ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း  ။ ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉၽႂ်ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

  ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈ သိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်း   ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉပႆႇမီးလွင်ႈတမ်းၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆတဵမ်ဝူင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆလၢႆႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇပိၵ်ႉလိုဝ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း။   ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း  ၵေႃႈပႃး၊   ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယင်းပႆႇတဵမ်ဝူင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း  တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 တင်း မၢႆ 2   ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်  တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်း 4...

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိုတ်းလႆႈ 5 လိူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း 1 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ

ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 5 လိူၼ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇ/ ၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ။ လုင်းၸၢႆးသႃႇဢွင်ႇ ၵေႃႇမတီႇၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈသီႇပေႃႉတႄႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မၢင်လူင်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉသေ  တေပိုတ်ႇၵၢတ်ႇၶႃႈ။ တႃႇၵူၼ်းမႃးၶၢႆမႃးသိုဝ်ႉ...

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်း လိူၼ်ၼႃႈ

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၼၼ်ႉ လိူၼ်ၼႃႈ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊတေမႃးၼႆႉ တေပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈ ပိၵ်ႉ ဢိုတ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ်ၼၼ်ႉ တေပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းပၢင်လွင်း သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇၶိုၼ်းထႅင်ႈ 14 ဝၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်လွင်းထႅင်ႈ တႃႇ 14 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶၢတ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/11/2021 ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းပၢင်လွင်းထႅင်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူင်းယႆ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၸမ် 400

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸမ် 400 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 394 ၵေႃႉ၊...

ၵူၼ်းတႃႈလိူဝ်ႇ လူႉတၢႆလူၺ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီး 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ

တေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 12/11/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 700 ပၢႆ လူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ   တႃႇလိူဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ယဵၼ်တင်းမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ...

ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႅင်းၵၢၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းလႄႈ  ႁူဝ် ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၵူႈၵေႃႉ ႁပ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸပ်းၽႄႈၵၼ်ၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၸဝ်ႉ...

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ 8 ၵေႃႉၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ မူႇလတန်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇယူႇလီၵူတ်ႇထတ်းႁူပ်ႉႁၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/11/2021 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ မၢႆ 2 (အမက ၂) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ...

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 700 ပၢႆ

ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 700 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 5/11/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵႂႃႇ 700 ပၢႆ...

ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၽႂ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယၢပ်ႇ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သင်ၽူႈလႂ် ၽႂ်ဢမ်ႇမီးဝႂ်သမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိုင် ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တီႈဝၢၼ်ႈၶမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း - မူႇၸေႊ တီႈၼိုင်ႈ၊ တီႈၶူဝ်လူင် သဵၼ်ႈ တၢင်း...

ၵူၼ်းဝဵင်းပၢင်လွင်း တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈ ၶိုၼ်ႈ 2,000 ပၢႆ

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး၊ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်းႁွပ်ႈ ၵမ်းသၢမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း မီးၵႂႃႇ 2,250 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 1-4/11/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 2252...

Latest news

- Advertisement -spot_img