Sunday, September 24, 2023

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၸမ် 1,000

Must read

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၸမ် 1,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းၵူၼ်းၸပ်းတႅတ်ႈတေႃး ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းယႃၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီး 924 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉဝႆႉၶေႃႈ မုလ်းတႄႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပဵၼ်တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယူတ်းယႃတူဝ်ၵၼ်ယူႇ တီႈႁိူၼ်းယေးၵူၺ်းၶႃႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢႆးလင်ၼႆႉမႃး တီႈၼိူဝ်   Social Media ၵေႃႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇ ၶေႃႈမုလ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉဝႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ မီးလၢႆၵေႃႉ တၢႆလၢႆၵေႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ။   ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈႁူႉ ၶေႃႈမုလ်းတႅတ်ႈတေႃးဝႃႈၼႆ။

“ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၼ်ၼိူဝ် Social Media  ၶဝ် တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶေႃႈမုလ်း ၸွမ်းဝၼ်း မီးၵူၼ်းတၢႆလၢႆၵေႃႉ ပဵၼ်လၢႆၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉၶေႃႈမုလ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ဢွၵ်ႇၼႆဝႃႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆမီးၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုလ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼိူဝ် Social Media မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/11/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 743 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 23 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 687 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 34 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း