Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈၵဵင်းတုင် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူဝ်တိတ်း ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Photo KT Youth- ၽၵ်းတူပႃႇလႅင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

 ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉ  ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ  ၸိူင်ႉတၢင်ႇၸႄႈမိူင်းယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ  ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇမီးၽႂ်ဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း သေၵေႃႉၼႆႉ။ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တၢင်းသၢႆႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ် ပဵၼ်သဵၼ်ႈပဵၼ်သၢႆလူင်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ယဵၼ်သီႇ ဢမ်ႇႁၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလႂ် သူင်ႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေးမိုဝ်းၵၼ်သေ ဢဝ်တီႈယူႇ ပၵ်းဝႆႉ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ၽႂ်တေမႃးႁတ်းဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸွမ်းလုမ်း ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်း ၵွင်ႈသေ ပႂ်ႉယူႇၵူႈတီႈယဝ်ႉ မဵဝ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ပေႃးႁၼ်သိုၵ်းၵေႃႈပေႃးၵူဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ၼႆသေ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းပွႆႇ လုၵ်ႈလၢင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ်တႄႉတႄႉ။ ဢၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၵေႃႈ တေမီးယူႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ထၢင်ႇတႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပိုတ်ႇၶိုၼ်း ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉသုင်။ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းတုင် ၵေႃႈ ယူႇတီႈၶူးသွၼ်ႁွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇႁၼ်ၽႂ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ် – ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ။ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၸင်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်းၶိုၼ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ပႆႇၸႂ်ႈၵိုတ်းႁၢႆတၢင်းပိုၵ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ယူႇ ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်တူၵ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 6/12/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 5,563 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 92 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 5,437 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 34 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း