Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ႁွပ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်   

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈႁွပ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မီးထိုင် 30 ပၢႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်း  ၸၼ်ႉ 9...

မိူင်းမိတ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇ 3 ၵေႃႉ

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။ ၼႂ်းမိူင်းမိတ်ႈၼႆႉ ၶိုၼ်းတႄႇၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/2/2022   ယၢမ်းလဵဝ်  ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမိတ်ႈ။ ၵူၼ်း မိူင်းမိတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း 5 ၵေႃႉ...

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းၼမ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ   ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် ၶိုၼ်းမီးထိုင် 24 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼမ်သုတ်း ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/2/2022  ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈၵဵၵ်ႉ/ လၢၼ်ႇၼမ်ႉပုင်ႇ ၵဵင်းတုင် တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸူးဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 24 ၵေႃႉ ။...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶိုၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ  ၶိုၼ်းမီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢူဝ်ႊမီႊၶရွၼ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ ၼႂ်းဝၼ်းဝႃႊလႅၼ်ႊထၢႆႊ ဝၼ်းတၢင်းႁၵ်ႉမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/2/2022 တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶိုၼ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 18 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။ “ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်းၼမ်လႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တင်ႈလၢၼ်ႇ/ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ။ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 14 ၵေႃႉ...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် – မိူင်းသၢတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2022 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈဢိူင်ႇၼွင်ၵုင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ တီႈပွၵ်ႉ (3)...

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ပႆႇႁၢႆၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇလူင် တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်း ယွၼ်ႉပၢင်ၶွၼ်ႈၵိုၼ်းႁဵတ်းပွႆး

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းမူႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပွႆးၵိၼ် ပွႆးတၢၼ်းၵၼ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸတ်းပၢင်းပွႆးၵိၼ်၊ ပွႆးလူႇ၊ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ  ၊ ပွႆးၵျေႃႇပွႆးမူၼ်ႈ၊ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ၶၢမ်ႇၸၢင်း  ၸတ်းႁဵတ်းလၢႆတီႈ၊ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၸတ်းယဝ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း  ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်  ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ ဢွၼ် ၵၼ်ယူႇၵႂႃႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းသင်။ ဢမ်ႇမီးဢီႈသင်ႁႄႉႁၢမ်ႈယဝ်ႉ။ မိူၼ်ဢမ်ႇမီး တၢင်း ပဵၼ်သင်၊...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ယူႇသဝ်းၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈလၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶိုၼ်းၽႄႈ

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇႁၢင်ႈလီၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ လၵ်ႉလွမ်မႆႈၸႂ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ ယၢမ်းလဵဝ်  တီႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉ ဝႆႉမဝ်မၢင်ၵၼ်မႃးၼမ်ၶႃႈ။  ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉပၢၵ်ႇ  ။ မွၵ်ႈ  90 % ၼႆႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ယူႇႁိူၼ်းႁၵ်ႉသႃတူဝ်ၽႂ်မၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇဢမ်ႇမီးလႆႈဝူင်ႈ႞ယဝ်ႉ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလႄႈ လၢႆလၢႆတီႈၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇ လႆႈ ဝူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 17-21/1/2022 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 – 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇ၊ ၸိူဝ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပေႃးႁၢႆႉႁႅင်းၵေႃႈ ယူႇႁိူၼ်းႁၵ်ႉသႃတူဝ်၊ ႁွင်ႉမေႃယႃ မႃးသမ်းၶဵမ်ပၼ်တီႈႁိူၼ်းလႆႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ...

တီႈၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇထူပ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်ပၢႆ

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2021 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵူႈဝၼ်း  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈတီႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ တေဝႃႈငဝ်းလၢႆး လီၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ပွင်ႇၸႂ်သေ မေႃၵုမ်းတူဝ် လုမ်းလႃးႁင်းၽႂ်မၼ်းမႃးၼမ်လႄႈ တႃႇတေၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း...

ၶၢဝ်းတၢင်း 5 လိူၼ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ 1500 ပၢႆ တၢႆ 17 ၵေႃႉ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 19/7/2021 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,500 ပၢႆ ၊ လူႉတၢႆ 17 ၵေႃႉ ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် တေႃႇထိုင်...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်း၊ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႄႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/12/2021 ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၼ် မိူၼ်ၵဝ်ယဝ်ႉ - ဝႃႈၼႆ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵၢတ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး  လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း  လၢႆလၢႆလိူၼ်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်တင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉပိုတ်ႇပၼ်တင်းပိုၵ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။  “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပိုတ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်...

ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပိၵ်ႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးၵူႈဝၼ်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸပ်းမီးထိုင် 1400 ပၢႆ ဢၼ်ၸပ်းမႂ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵမ်ႈၼမ် ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉဢမ်ႇပိၵ်ႉ/ၵိုတ်း  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/12/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်း ၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 26 ၵေႃႉ...

ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၸမ် 1,000

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မီးၸမ် 1,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းၵူၼ်းၸပ်းတႅတ်ႈတေႃး ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁိူၼ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီး 924 ၵေႃႉၶႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉဝႆႉၶေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img