Thursday, April 18, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် – မိူင်းသၢတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ

Must read

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးထႅင်ႈ။

We Love Kyaing Tong/ ပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2022 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တီႈဢိူင်ႇၼွင်ၵုင်ႈ 5 ၵေႃႉ၊ တီႈပွၵ်ႉ (3) 1 ၵေႃႉလႄႈ ပွၵ်ႉ (5) 1 ၵေႃႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်း တႄႇပဵၼ်မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၵၼ်ယူႇ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းယၼ်ႇၵုင်ႇမႃး ပဵၼ်ဝႆႉ 3 ၵေႃႉ တၢင်းပဵၼ်ဢူဝ်ႊမၢႆႊၶရွၼ်ႊၼႆႁႃႉဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သၢႆၵၢၼ် မိၼ်တၢင်း ၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈယင်ႉဝႆႉ ၵမ်းၼိုင်ႈဢေႃႈၼႆႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းပွႆးလူႇ တၢၼ်းၶၢမ်ႇ သၢင်ႇ ပၢင်ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29/6/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2022 ၼႆႉ မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတင်းမူတ်း 5,710 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 5,601 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 92 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 17 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်း တုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9-10/2/2022 ၼႆႉၵေႃႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတႃႈၵုင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 10/2/2022 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉ မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 1,894 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 12 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း