Thursday, April 18, 2024

ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ပႆႇႁၢႆၼႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း ၶိုၵ်ႇယႂ်ႇလူင် တႃႇပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈ။

Photo: ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈသႅၼ်ဝီ 1/2/2022


မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/2/2022 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၼၼ်ႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းထႅင်း။

- Subscription -


ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆ့ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ့်ၵေႃႈ တိုၵ့်မီးယူႇၵမ်ႈ ၽွင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ လႆႈယူတ်းယႃတီႈႁိူၼ်းၽႂ်/ မၼ်းၵူၺ်း။ မၢင်ၸိူဝ်း ယင်းတိုၵ့် ၵႂႃႇယွၼ်းၶိူင်ႈၸွႆႈထူၺ်ႈၸႂ် ဢွၵ်ႊသျီႊၵျိၼ်ႊ တီႈၸုမ်းပရႁိတၶဝ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo: ဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈသႅၼ်ဝီ 1/2/2022


ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 12 ဝၼ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1-12/2/2022။


လိူဝ်သေ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်းမၢႆတွင်းဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တၢင်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ၊ ၸၢမ်လဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တေႃႇလွင်းထႅင်ႈလႄႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်းထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း