Saturday, May 25, 2024

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူင်းယႆ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၸမ် 400

Must read

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၸမ် 400 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 15/11/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 394 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇ လီ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေလႆႈဝႃႈ မိူင်းယႆႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ႁႅင်း ၶႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉမဝ်မၢင် ၵူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈမိူင်းယႆႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေႁဵတ်းပွႆးၵထိၼ်ႇ/ လိူၼ်သိပ်း သွင်မူၼ်းၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆၶႃႈ။ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ႁႅင်း ၸိူင်ႉၼႆသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 394 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 351 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 35 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၼမ်ၵူႈဝၼ်း တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 ထူပ်းႁၼ် 1 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 3 ႁၼ် 7 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 4 ႁၼ် 10 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 5 ႁၼ် 9 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 6 ႁၼ် 7 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 7 ႁၼ် 5 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်း တီႈ 8 ႁၼ် 5 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 9 ႁၼ် 18 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 10 ႁၼ် 10 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 11 ႁၼ် 3 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 13 ႁၼ် 5 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 14 ႁၼ် 4 ၵေႃႉလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 15 ၼႆႉ ႁၼ် 11 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း