Saturday, July 20, 2024

တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉၽႂ်ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်း

Must read

  ဝၼ်းတီႈ 7/12/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႂ်ႈ သိုၵ်း ယိုတ်းမိူင်း   ပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈၵႂႃႇ ႁဵၼ်း ယွၼ်ႉပႆႇမီးလွင်ႈတမ်းၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo We love mong hsat-ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇဝၼ်းတီႈ 6 /12/2021

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်မိူင်းသၢတ်ႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ထူပ်းႁၼ် မေႃ သွၼ်တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 3 ၵေႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ။ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း ပေႃးထူပ်းႁၼ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေ ႁဵတ်းႁိုဝ် မီးလွင်ႈတမ်းၸႂ်သင် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁတ်းသူင်ႇလုၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵၼ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸွမ်းၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းႁိမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးၵွင်ႈၸေးမိုဝ်းၵၼ်သေ မူၵ်းယူႇဝႆႉၵူႈတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်း မိူင်းသၢတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽႂ်တေ ႁတ်းဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ်။  ၼႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ပႂ်ႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်လႆႈ။ တေႃႈၼင်ႇ တီႈတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ယင်းဢဝ်ၵႃးသေ ၽႃႇၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ ၶဝ်တေႃႇၶဝ်တႃႉႁဵတ်းတီႈၵၼ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆ ၵႂႃႇမီးၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉလူး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းထႅင်ႈ သေ ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းဢီႈသင်တီႈႁဝ်းၵေႃႈ ၵမ်ႉၵူၺ်းဢေႃႈ။ ပေႃးဝၢၼ်ႈမိူင်းလီ မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပွႆႇလုၵ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးလႄႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵမ်ႈၼမ် ပႆႇႁတ်းပွႆႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ဢၼ်ပွႆႇၵႂႃႇ  တိုၵ်ႉမီးဢေႇ ။   ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/12/2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၵိုင်ၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် တီႈႁူင်း ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူၼ်ၵၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း