Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵေးသီး

ၾႆးမႆႈၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၵေးသီး- မိူင်းၵၢဝ်

ၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၾႆးမႆႈတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈၵေးသီး - မိူင်းၵၢဝ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ႁၢႆဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/7/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵႃးသႅၼ်း ဢႅဝ်လ်ႊၽၢတ်ႊ Alphard လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းၵၢဝ် - ၵေးသီး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉ ႁၢႆဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၶုတ်းႁၼ်မၢၵ်ႇပုမ်းၵဝ်ႇ 80 ပီ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၶုတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 80 ပီ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး ၶုတ်းလုၵ်းလိၼ်တႃႇႁဵတ်းၶဵင်ႇတၢင်းၶၢႆ ၼႂ်းၵၢတ်ႇသေ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ မၢၵ်ႇပုမ်းလူင်ၵဝ်ႇၵႄႇပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈၽွင်းငမ်းမိူင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢႃယုမၢၵ်ႇ မီးၸမ် 80 ပီ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 100 ပၢႆ တီႈမိူင်းၼွင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင် (ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ့်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်လႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပႆႇၼိမ်လႄႈ...

 ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးႁူမ်ႈၵၼ်တီႉၺွပ်းၽူႈလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၵေးသီးလႄႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူမ်ႈပၼ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈတီႈဝဵင်းၵေးသီး တီႉၺွပ်းလႆႈတင်းၼမ်။ ဝၼ်းတီႈ 2/10/2022 ၼႆႉ   ၵူၼ်းမိူင်းတီႉလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင်ၵေးသီး လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းယႃၵေးသီး။ ၵူၼ်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၽူႈလၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ၶဝ်ႉလုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇသေလူင်းမႃးၵေးသီးလႆႈ 2-3 ဝၼ်းယဝ်ႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉၶဝ်လၵ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းယႃ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႆႈၶဝ်တီႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း...

ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် မွၵ်ႈ 5 ဢၼ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃးၶုတ်း၊ ၵႃးထႆ၊ ၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတမ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်မွၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း...

ၵူၼ်းၵေးသီး မႆႈၸႂ် ၵူဝ် RCSS တင်း SSPP ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢၼ်ဢမ်ႇတွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ်မႃး ၶၢဝ်း 7 – 8 လိူၼ် ၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်း႞သွင်ဝၼ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉၸုၼ် လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၵေးသီး-မိူင်းၼွင်- မိူင်းၼၢင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းသွင်မူႇၼႆႉ ႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းၽၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈဝူဝ်း

ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ဝဵင်းၵေးသီး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ထိုင်တီႈလႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း လုင်းသူၺ်ႇထုၼ်း ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ဢဝ်ဝူဝ်းၵႂႃႇလဵင်ႉၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢင်ႈယိုဝ်းဝူဝ်းမၼ်းလႄႈ မၼ်းၸၢႆးၶဝ်ႈႁၢမ်ႈ ထိုင်တီႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 131...

SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈလႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉတွင်း ႁိုင် 20 မိၼိတ်ႉ...

SHRF  ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ  

SHRF ၸီႉၸမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၵ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈၽၼ်းလုင်းသူၺ်ႇပုၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းထိုင်တီႈလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/9/2022 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ပေႃႉထုပ်ႉဢဝ်မိတ်ႈပၢတ်ႇၶေႃး ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၼ်းၵူၼ်းၵေးသီးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ပႆႇႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ

လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ၵူၼ်းၵေးသီး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၼ်းသႂ်ႇ  မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈယဵပ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 40 ႁွႆးၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်သဵင်ႈငိုၼ်းဝႆႉၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉမႃးၸွႆႈ 5 မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်း။ လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ဢႃယု 67 ပီ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ယူမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၼ်း    တီႈတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၼ်း  ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း လႆႈယဵပ်ႉထိုင် 40 ၶဵမ်

ထဝ်ႈၸၢႆးၵူၼ်း ၵေးသီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈယဵပ်ႇဢမ်ႇယွမ်း 40 ႁွႆး ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈ လုင်းသူၺ်ႇပုၼ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 60 ပီ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ 131...

ၵူၼ်းၵေးသီး ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းသၢတ်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၼုင်ႈဝႆ

ၵူၼ်းၵေးသီး 10 ပၢႆ ႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းသၢတ်ႇ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၼုင်ႈဝႂ်လႄႈ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၵေးသီး 12 ၵေႃႉ 3 မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ပႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇ 4 တူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်  မႃး သွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး...

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ဢွၼ်ႁူဝ်  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 130 ၵေႃႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 တေႃႇထိုင် 4/6/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ယွၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၽွင်းတၢင်ႇထီးၵွင်းမူး ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉသင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈသင်ႇ ၶူးဝႃးၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်တေႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈ/ ၵွင်းမူးမဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸုမ်ႉမိူင်း တီႈၵွင်းမူးၼၢင်းဢူးပဵမ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းတေထိုင်၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး  တုၵ်းယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း ပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၼႂ်းပွႆးလႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းပၢင်ပွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ပွႆးတၢင်ႇထီးထၢတ်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 12-14/5/2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 13 - 15 ၶမ်ႈ)...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တီႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၢင်းယိင်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ   ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ(သဝ်း) မၼ်းၼၢင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်   ၼၢင်းပႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်းၼၢင်း တီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းလၢတ်ႈဝႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img