Saturday, December 2, 2023

ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းၵေးသီး

Must read

ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းၵေးသီး

တႄႇဢဝ် လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉမႃး ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် မွၵ်ႈ 5 ဢၼ် ဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃးၶုတ်း၊ ၵႃးထႆ၊ ၵႃးတေႃႉသူင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတမ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်မွၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ၸၢၵ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၶဝ် မႃးႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ တႃႇတေၶုတ်း။ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေႃႉ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၶဝ်မႃးၼႆႉ ၸမ်လိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တေမႃး ၶုတ်းၼႆႉ တေမီး 4-5 ဢၼ်ၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ မၼ်းဝႆႉယူႇ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၸိုဝ်ႈသင်လၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၶုတ်းတႄႉ ၶဝ်တေၶုတ်းတႄႉဢေႃႈ တေလူင်းမိုဝ်းၶုတ်းမိူဝ်ႈလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

 ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတေၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ၼႆႉ တေၶုတ်းမိူဝ်ႈလႂ်၊ ပဵၼ်ၶွမ်ႊပၼီႊၽႂ်၊ လႆႈၶႂၢင်ႉၶုတ်းလၢႆပီ၊ တေၵႂၢင်ႈမွၵ်ႈႁိုဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပႆႇလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈ တႅတ်ႈတေႃး ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်းၶေႃႈမုလ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉၸွပ်ႇထၢမ်တူၺ်း လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းယူႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶုတ်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၶုတ်းတႄႉၸိုင် တေၵႂႃႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီမၼ်းယဝ်ႉ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ပၢႆးယူႇလီ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼမ်ႉလိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလူႉၵွႆမူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေး သီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ တေမီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်မွၼ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် တေယၢၼ်ဝဵင်းၵေးသီးမွၵ်ႈ 5 လၵ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း