Friday, February 23, 2024

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸတ်းပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ဢွၼ်ႁူဝ်  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 130 ၵေႃႉ။

Photo: ၸဝ်ႈၶူး ဝိၸိၵ်ႉတ/ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ဝဵင်းၵေးသီး

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 30/5/2022 တေႃႇထိုင် 4/6/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ပရိယတ်ႉတိသတ်ႉထမ်ႇမ ပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်း တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းသုဝုၼ်ႇ ၼသီႇရိ ႁူင်းၶမ်းဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိၵ်ႉတ ဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း ဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၽႂ်သွၼ်သင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမႃးၶဝ်ႈၵၼ်လႆႈ၊ ႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ၊ လိၵ်ႈတႆးၼႆႉ တေၸၼ်ႉသုင်မႃး ၼမ်ႉၸႂ် ၵေႃႈ တေၸၼ်ႉသုင်မႃး ႁဝ်းတေမေႃၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး။ ပေႃးႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၼႆ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းႁိုဝ်တင်ႈႁူင်းသဝ်း၊ ႁဵတ်းႁိုဝ် ႁဵတ်း ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ပေႃးႁူႉမႃး ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ တိုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈတုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇၼမ်ၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လၵ်ႉသုတ်ႇမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈတူင်ႇဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ၶ ၸိုင်ႈ တႆး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼႆသေ ၸင်ႇဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း