Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 100 ပၢႆ တီႈမိူင်းၼွင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၼွင် ဢၼ်လႆႈပၢႆးၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆ့တီႈ ဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင် (ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ) ၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈ ဢဝ် မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉသိုၵ်း RCSS လႄႈ SSPP မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2023  ။ ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ့်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵဵပ်း မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ့်လႄႈ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ပႆႇၼိမ်လႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပွၵ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶၢတ်ႇၵၢၼ်ၶၢတ်ႇငၢၼ်း  တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃးႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆ့ သူၼ်ၼဵင်ႈႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈသေမႃး ။ ၼဵင်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၵဵပ်းသေဢိတ်းၶႃႈ။ ၽွင်းလီၵဵပ်း ၼႃႇယဝ့်ဢေႃႈယၢမ်းလဵဝ်။ ဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလႄႈ ၵႄႇပႅတ်ႈမူတ်းယဝ့်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ပေႃးမိူၼ်ၼႆတႄႉ သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ ။ ၵေးလၢင်းၵေႃႈယႂ်ႇ  ။  ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ့်တိူဝ့်ၵူၼ်းမိူင်းမႃး ၵူႈလွင်ႈၶႃႈဢေႃႈ  ”  ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းၼွင် ( ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ)

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉလူင်မိူင်းၼွင်ၼႆႉ   ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ယၢၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၾၢႆႇမွင်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တင်းသဵင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 100 ပၢႆ။  

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ  – “   မႃႈယူႇဝႆ့တီႈၵျွင်းၽြႃး ၵျွင်းမင်ႇၵလႃႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼွင်ၼႆ့ၶႃႈၼႄႈ။မီးယူႇၵူၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၶႆႈမိူဝ်းၼႃႇယဝ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်လၢႆလၢႆၶႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်မႃးသေမဵဝ်း။ တီႈၵၢၼ်တီႈငၢၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းၵၢႆၶႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 100 ပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵိၼ် ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉလႆႈ 11 ဝၼ်းယဝ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးထိုင်ႁိူၼ်း ၵူဝ်ၶိုၼ်းလႆႈပၢႆႈမႃးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းၼွင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးတူၺ်းသၢႆငၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမႃးတႄ့ ၶဝ်ၵေႃႈၶႂ်ႈမိူဝ်းၼႃႇယဝ့်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတေမိူဝ်းၵေႃႈ ပေႃးငဝ်းလၢႆးပႆႇယဵၼ် ပေႃးမိူဝ်းၵေႃႈၵူဝ်မၼ်းလႆႈ ၶိုၼ်းမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇႁတ်းမိူဝ်းၼၼ့်ၼႃႇၼေႃ ” – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/4/2023 မႃးၼႆႉ သိုၵ်း SSPP တင်း သိုၵ်း RCSS ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းတင်းၼမ်လၢႆ ။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢမ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းငၢၼ်း တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း