Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်း 600 ပၢႆလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇယဵၼ်သဝ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 600 ပၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28 တေႃႇထိုင်ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ပေႃးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုဝ်း...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းၵေးသီး ၶႂ်ႈလႆႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈၸူးၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ဢႃယု ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸိင်း မိူင်းယၢင်း မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလုမ်းလႃးၵုမ်းၵေႃႇၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ ႁွႆးမိုဝ်းတႆး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တီႈဢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းထုင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိူင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။  ၵူၼ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ - “ၵွင်းမူးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၵွင်းမူး ၵျွင်းဝတ်ႉ။  ပဵၼ်ၵွင်းမူးလၢႆးမိုဝ်းတႆး ပဵၼ်ၵွင်းမူးၸေႃးတိ - ၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်လၢႆးမိုဝ်းတႆး ယိၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈဝႃႈတႄႉ မွၵ်ႈ 200 ပီၼႆႉလႅပ်ႈမီးယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မၼ်းယူႇၵႆၵူၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝူင်ႈၵၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈထူပ်းၽေးသိုၵ်းသိူဝ်မႃးပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်၊  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸႂ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် (Landmine) ၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပၼ်ပႃးတႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇၵေႃႈ  ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ်လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးတၢမ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းသေလူႉတၢႆၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈတႄႉပဵၼ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တင်ႈ ဢဝ်ပီ 2011 မႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ သီႇပေႃႉ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈၼမ်ႉသၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီး...

RCSS – SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉပၢႆႈ 3 လင်

RCSS တင်း SSPP  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈ ၼႆ။ ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈယုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶဵင်ႈၶႅင်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼႆႉ ဝၼ်းသဝ်-ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13-14/3/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၵေႃႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈ   3 လင်ႁိူၼ်း  ။...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်းပၢင်တိုၵ်း TNLA တင်း RCSS

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး ဢႃယု 33 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇ KIA ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ KIA ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် 6 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၽၼ်းၽိုၼ်းသေ ၺႃးသိုၵ်း KIA  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ  ယင်းပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်းလႄႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ်မွၵ်ႈ 300 ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ်...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉၽေးသိုၵ်း ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃပဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉဝႄႈႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း  ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်း RCSS ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်း  ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်...

RCSS လႄႈၸုမ်းပွတ်းႁွင်ႇယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1 မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင်။ ဝၼ်းတီႈ 5/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းထိုင် ၵၢင်ဝၼ်း   12 မူင်းၼႆႉ   RCSS တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈဢိူင်ႇပၢင်ၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇသွႆႈ ၾႆးမႆႈလူႉသုမ်းတင်းလင်။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးတင်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ မႃးထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA   ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵႂႃႇသွၼ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ။ 4/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢတ်ႇႁိၼ် ၊ ...

ပၼ်ႁႃတီႈလိၼ်သီႇသႅင်ႇ မိူၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽိတ်းၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းလိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ လၢတ်ႈဝႃႈတေပၼ်ၶိုၼ်းတီႈမႂ်ႇ ၼႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ  မိူၼ်တၢင်းသၢင်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းယိုတ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2020 ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ထဵင်ႇတႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ ၶုၼ်ႇၶျိတ်ႉထူၺ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸၢဝ်းပဢူဝ်းလၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ - ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုတ်းဢဝ်လိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဢူဝ်းသေ...

SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ RCSS/SSA ႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၾၢႆယေးယႂႃႇ တွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/07/2020 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၶႃတူဝ်ၶႃၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆလၢႆလၢႆ ၽွင်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ တိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 7 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွတ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႂႃႇၶုတ်းႁႆႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶွၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ၵႆႇ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ  7 ၵေႃႉၵႂႃႇၶုတ်းႁႆႈ သေၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉလႄႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈၵေးသီး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတီႈလွႆတွၼ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၸွမ်းလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇတိၼ်လွႆတွၼ်း တၢင်းသွင်ၾင်ႇ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈဝဵင်းၵေးသီး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/2/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 4 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း လွႆတွၼ်း တီႈမီးပၢင်သဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼၼ်ႉလႄႈ...

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႆႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႁုင်း၊ 18 လၵ်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼမ်ႉတူႈ- လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉတႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ...

Latest news

- Advertisement -spot_img