Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႆႈပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

Must read

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝူင်ႈၵၢင် လႃႈသဵဝ်ႈ – ၼမ်ႉတူႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼပ်ႉပၢၵ်ႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။

Photo Credit to Nay Myo- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဢီႇၼၢႆး 16/12/2019

ဝၼ်းတီႈ 16/12/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆတွၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်ႁုင်း၊ 18 လၵ်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းဢိူင်ႇဢီႇၼၢႆး ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼမ်ႉတူႈ- လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပၢႆႈထိုင်ဝတ်ႉၵျွင်းဢီႇၼၢႆး မွၵ်ႈ 500 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းဢုင်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၵတ်းၵေႃႈၵတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈ မႃးမီးတီႈဝတ်ႉၵျွင်းဢီႇၼၢႆး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်တႃႇယမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ပႆႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉ ။ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈဢီႇၼၢႆးၶဝ် ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ႁိူၼ်းပေႇပေႇ မႃးၸွႆႈမႃးထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃးမီးတီႈဝတ်ႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶၢင်၊ လႃးႁူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းၼႆႉ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းထုင်ႉၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈႁိမ်းလိူၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉပဵၼ်ထွင်ႉထႅင်ႉၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးသၢႆး၊ ၺွင်ႇသွႆႈ ၊ ၼမ်ႉၵတ်း၊ ၼႃးမတ်း၊ လုၵ်းလိူဝ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဝၢၼ်ႈၼႃးသၢႆး ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းၼႄႇၼမ်ႉတူႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2 -3 ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၼ်းပႆ ၵူၼ်းၶီႇၵႃး ၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ႁႄႉထတ်းထၢမ်မူတ်း။ ယင်းယွၼ်းတူၺ်းပႃးမၢႆၾၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈ ၸႂ် ၵူဝ်ၶမ်ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းသေလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးထႃႈၵူၺ်း ”- မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ဢေႃးၵတ်ႉသ် ဝၢႆးၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း လူမ်ႇယိုဝ်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်း ပၢင်ႁူႈယဝ်ႉ – တေႃႇယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုတၢႆယွၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း၊ ယွၼ်ႉပွႆႇၵွင်ႈလူင် ၸူးႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၸူးဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 19 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 50 ၵေႃႉ ၼႆ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းဢီးလူၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ် လႆႈယဵပ်ႇ ၺႃး မၢၵ်ႇၾင်လိၼ်မီး 29 ၵမ်း၊ တၢႆ 7 ၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 22 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း