Friday, February 23, 2024

RCSS – SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉပၢႆႈ 3 လင်

Must read

RCSS တင်း SSPP  ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝႃႈ ၼႆ။

ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈယုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶဵင်ႈၶႅင်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ယူႇၼႆႉ ဝၼ်းသဝ်-ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13-14/3/2021 သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၵေႃႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈ   3 လင်ႁိူၼ်း  ။  

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/3/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝတ်ႉ ဢိူင်ႇၼမ်ႉယၢင်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆတႄႉဢမ်ႇမီး။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းပွတ်းသီႇပေႃႉၼႆႉသေ    ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်း  လင်ၼိုင်ႈ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ၊  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵဵတ်းၽူၼ်   2 လင် သမ်ႉလႆႈၵႂႃႇယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ။ ၵူၼ်းထုၵ်ႇလိုပ်ႈႁေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – ထုင်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်း၊ ရူတ်ႉ၊ထူဝ်ႈၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁႄႉၵူတ်ႇထတ်း ပဵၼ်သွင်-သၢမ်တီႈ- ဝႃႈၼႆ။  

လွင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်း တၢင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ၾၢႆႇ RCSS တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပႆႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုလ်း။ တၢင်းၾၢႆႇ SSPP တႄႉဝႃႈ ပဵၼ် RCSS ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း