Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် မီးႁိမ်း 100

Must read

ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်း တႃႈ ၵုင်ႈ ဝၼ်းလဵဝ် လူႉတၢႆ ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။

Photo Credit to Owner – ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/3/2021 လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးမေႃယႃ

ဝၼ်းတီႈ 14/3/2021 တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် တေႃႇထိုင် 11:30 ၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶႃႈႁႅမ်   ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် လူႉတၢႆ 85 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇတႃႇယႃႇ 51 ၵေႃႉ၊ မျွၵ်ႉတၵူင်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ တွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇ 2 ၵေႃႉ၊   တိၼ်ႇၵၢၼ်းၵျုၼ်း 12 ၵေႃႉ၊ သူၺ်ႇပျီႇတႃႇ 3 ၵေႃႉ၊ တွင်ႇတၵူင်ႇ 7 ၵေႃႉ၊ ဢသျေႉတၵူင်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ဢိၼ်း ၸဵင်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ၵျိမျိၼ်ႇတၢႆႇ 1 ၵေႃႉ၊ တႃႈမူၺ် 1 ၵေႃႉ၊မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇ 2 ၵေႃႉလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆႇ 1 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဝဵင်းလၢႆႇတႃႇယႃႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၸႂ်ႉဢိၼ်ႊထိူဝ်ႊၼႅတ်ႉတႄႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၽွင်းၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆမီး 148 ၵေႃႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

 ၵူၺ်းၵႃႈၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021  မႃး ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,156 ၵေႃႉ။ လူႉတၢႆ မီးႁိမ်း 160 ၵေႃႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆၼမ် ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းၵေႃႈမီးလႄႈ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဝႃႈ ၵူၼ်းတၢႆပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႅပ်ႈဢမ်ႇၵႃး 200   ၵေႃႉ ယဝ်ႉဝႃႈ ၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း