Wednesday, June 7, 2023

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ မႃးထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA   ၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵႂႃႇသွၼ်ႈႁူမ်ႈ တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ။

- Subscription -
ၽႅၼ်ႇတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ

4/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ႁၢတ်ႇႁိၼ် ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈသႅင် ၾင်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ ဢိင်ၼိူဝ် သိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ မၢၼ်ႈ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း ၸႄႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႈ  မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ် ၽႄႈလၢမ်းထႅင်ႈ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်သဵင်ၶဝ် ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း။ သဵင်ၵွင်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈပဵၼ်ႁိုဝ်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်မႃး ၶိူဝ်းယႂ်း” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ တူင်ႉၼိုင် ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ထုင်ႉ 19 ဝၢၼ်ႈ/ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း၊ ထုင်ႉႁၢတ်ႇႁိၼ် – ၶေးၶုၼ် တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 31/7/2020 မႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ပဵၼ်တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း/တပ်ႉမ 77 တင်း 88 ။ ထုင်ႉၼႆႉတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း SSPP/SSA  ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတင်းသွင်ၸုမ်း။

ၸၢႆးလႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ 2 ၵမ်း။ ၽွင်းၵၢင်ဝၼ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈ ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ် လႅပ်ႈပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ။ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼႆႉတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈ 2 ၾၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ   သိုၵ်းၶႄႇ ၵေႃႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၼႅၼ်ႈၼႃ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇလႄႈၼမ်ႉၶမ်း – ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၶႄႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ယွၼ်ႉသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2020 ၼႆႉဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21  ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 တေၸတ်းၼႂ်းဝူင်ႈတီႈ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

RCSS/SSA ၼႆႉ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉသေ ၶတ်းၸႂ်တႃႇပွင် ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင် 21 ၵမ်းထူၼ်ႈ 4 ယူႇ ။ SSPP/SSA ၵေႃႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၸၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ  ပေႃးဢမ်ႇမွၵ်ႇပႃး FPNCC တႄႉ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ် လူင်ပၢင်လူင်  ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈRCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2013 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 701 ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း သၢပ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း