Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇ KIA ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ KIA ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်းဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Owner- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ KIA ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တီႉၵႂႃႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉၽႂ်းၽႂ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် 6 ၵေႃႉ ၵႂႃႇၽၼ်းၽိုၼ်းသေ ၺႃးသိုၵ်း KIA  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ  ယင်းပႆႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်းလႄႈ  မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ်မွၵ်ႈ 300 ႁူမ်ႈၵၼ်ပႆတၢင်းၼေၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႉဢဝ်တီႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် ၵႂႃႇတၢင်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇမိူင်းၵွင်း ၵႂႃႇထိုင်မၢၼ်ႈတူင်ႈ။

- Subscription -

မၢႆးတဵင်းထၢႆႉၸေႃႇ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ မၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – KIA ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/1/2021။ လႆႈ 3 ဝၼ်းပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၶဝ်ပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ၼေၵၢင်ၸႂ်- ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/1/2021 ၼၼ်ႉ KIA  တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉ။ ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၵၢင်ႈၵႄႇဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း ႁပ်ႉပၢၵ်ႇသေ လႆႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႉ႞- မၢႆးတဵင်းထၢႆႉၸေႃႇ  လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 ၵၢင်ႉၵႄႇလႄႈ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၵႂႃႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း KIA ၵႂႃႇၸွမ်းၶႆႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵိုတ်း 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈသေၵေႃႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈမႃးၶိုၼ်းထႅင်ႈသေၵေႃႉ ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈလွႆၼိူဝ် ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၸဵင်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉလႄႈ  ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉတီႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉယၼ်ႇ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ဝႆႉဢေႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႆႉပႃးတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵူႈတီႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၶဝ်တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း – ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၸဵင်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA  တွင်ႈထၢမ်လွင်ႈၼႆႉသေတႃႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ။

(ၸၢႆးသႅင်လႅင် တႅမ်ႈ)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း