Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သႅၼ်ဝီ

ၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ

ဝၢႆးသေမိူင်းမၢဝ်းလူင် လႆႈထုၵ်ႇၶႄႇၶုၵ်ႉၶၢမ်းပူၼ်ႉပႅၼ်လႄႈလႆႈသေမိူင်း(သုမ်းမိူင်း) ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ် မိူင်းသႅၼ်သီ ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈပဵၼ်မိူင်းမႃးဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ၼႂ်းမူႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းတႆးသိုပ်ႇမႃး။ ၼႂ်းပၢၼ်သႅၼ်ဝီႁုင်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈၽူႈၽွင်းငမ်းသိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်မႃး 48 ၸဝ်ႈ။ ဢွၼ်ၼႃႈ မိူင်းသႅၼ်ဝီတေႁုင်ႈႁိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၸဝ်ႈၾႃႉပူၵ်းပွင်ၽွင်းငမ်းဝႆႉယူႇ။ ဝၢႆးသေပၢၼ်ၸဝ်ႈၶမ်းပၢၵ်ႇၾႃႉယဝ်ႉ ပရိၼ်ႉၼွင်ႇ လႆႈဢဝ်ၵွင်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူႈႁူဝ်မိူင်း တေႃႇထိုင် မိူင်းၵိုင်မႃႉ မိူင်းတိင် (မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇၼႂ်းၶႄႇ) ၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်း...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵၢင်ႉၵႄႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸီႉသင်ႇ ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈ 6 ၶေႃႈ

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢုပ်ႇၵုမ် တႄႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းတႂ်ႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်။ ဝၼ်းတီႈ 16/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈထိုင် ဝၢႆႇမူင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႇ MNDAA သင်ႇၶၢၼ်းႁွင်ႉဢဝ် ၵၢင်ႉၵႄႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႈဢူလႄႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီသေ ဢုပ်ႇၵုမ်သပ်းလႅင်းၼေလၢႆလၢႆလွင်ႈ - ပိူင်လူင် ၸိသင်ႇၵႂႃႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ 6 ၶေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ဢၼ်ၶဝ်ၸီႉသင်ႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမီး 6 ၶေႃႈ-...

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ယၢမ်း 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ1 ၸေးတၢၼ်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 2

 ဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်း 6 မူင်းၵၢင်ၼႂ်   မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းၶမ်း ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ   တီႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ 2 ၵေႃႉ  တူၵ်းၸႂ်သေတၢႆ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ ၵူၼ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ မၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ...

ၶဝ်ႈမႅၼ်ႈၽွင်းလီပၢတ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီဢမ်ႇႁတ်းလူင်းၼႃး

 ၶဝ်ႈလိူင်ႁူင်းၵွမ်ႉယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလႄႈဢမ်ႇၸၢင်ႈမိူဝ်းပၢတ်ႇ၊ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်တႃႇလဵင်ႉလူၵၼ်ၼႂ်းပီတေမႃး တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵုမ်ႇ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ  3 ၸုမ်းပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 ၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇလႆႈမႃး ၽၢၵ်ႇလိူၼ်သၢဝ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းလႄႈ  ၶဝ်ႈၼႃးလိူင် ႁူင်းၵွမ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းဢဝ် မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ဢေႊၶိူဝ်ႊ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်ႈၼႃး   မၢင်တီႈ ပေႃးၵွမ်ႉၼႃႇ ယဝ်ႉ ၊...

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၶမ်ဝႆႉတီႈမိူင်းပႃး ဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ

 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း 1027 လေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်းၼႆ့ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆ့ 3 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမႃး ၶမ်ဝႆ့တီႈ ဝတ့် ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈမိူင်းပႃး  ဢမ်ႇၸၢင်သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈမီးႁမ်းၸမ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႆႈၵႂႃႇ ၸွႆႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29  လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း ဝၼ်းဢႃးတိတ့် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးယိုဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈတႅင်ႇယႅၵ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူးဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈယူႇတီႈ ဝတ့်/ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတႅင်ႇယႅၵ်ႈ။ သွင်ဝၢၼ်ႈၼၼ့် မီးလင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 50 လင်။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ့်သႂ်ႇႁိူၼ်းယေး လူ့ၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် ဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမိူင်းသႅၼ်ဝီ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸႄႈဢူ လႄႈ ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 6 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈတၢင်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉဢိူမ်ႈၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းဢိူင်ႇၸေႊဢူ ။ ၵူၼ်းမိူင်းမွၵ်ႈ 300 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း၊ သွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၽၢႆၶမ်း မွၵ်ႈ...

သိုၵ်း KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီလႆႈပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 80

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈပၢႆႈဢမ်ႇယွမ်း 80 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

သဵင်မၢၵ်ႇ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅၵ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ဝၢႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇႁိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈၶူဝ်းမီးၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ သဵင်မၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶႅၵ်ႇ ။ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၶဝ် တၢင်းပၢင်ႇၶမ်း...

 ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 100

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၵႂႃမႃးတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ ၵူၼ်းႁၢမ်းတီႈယူႇ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လူႉႁၢႆတၢႆၸွမ်းပွၵ်ႉၸွမ်းယွမ်ႇ ။ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသႅၼ်ဝီ(အနိူင်းမဲ့) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၼႂ်းသႅၼ်ဝီ...

ၽူႈမၢႆပွၵ်ႉၶွင်လုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ယိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇမိူင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ 2 ၵေႃႉ ၺႃးၽူႈမၢႆပွၵ်ႉၶွင်လုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်း တၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ဢႃယု မွၵ်ႈ 16 ပီတင်းသွင်၊ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းၵၼ် လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈလူင် ဢၢၼ်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၊ ၺႃး ၽူႈမၢႆပွၵ်ႉၶွင်လုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းႁႄႉၵိုတ်း...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ်တီႈသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပဵၼ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၽႃႇၵၼ်တီႈသႅၼ်ဝီ တၢႆ 1 မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင် ၾၢႆႇၼႃႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ...

ထေႃႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ထဝ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ

ထေႃႈလႃႈၵျီႈလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိၼ်ႈ တီႈသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 လူႉတၢႆ 1။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်ႈ ထေႃႈလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းသူၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း  ဢိူင်ႇၸႄႈဢူ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသဵၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ လူ့တၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ...

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၵၼ်တီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇၵၼ် 2 လမ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 4 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/6/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၽႃႇၵၼ်တီႈၾၢႆႇၼႃႈ တပ်ႉမၢႆ 240 ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ၸူင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၵူၼ်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img