Sunday, June 16, 2024

မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီ လူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ယၢမ်း 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၢႆႇပၢၵ်ႇၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ1 ၸေးတၢၼ်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၾၢႆႇတၢင်းလင်ႁိူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈဢေႃႈတီႈၼၼ်ႈ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇထႅင်ႈႁူၺ်ႇၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၼႆႉ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၾၢႆႇၶႄၾႆးဢမ်ႇႁတ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶႄလႄႈ လၢမ်းမႆႈၸပ်းၵၼ်လူင်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 12 လင် ၼႆႉဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီၾႆးမႆႈလူႉၵွႆလၢႆလင် မိူၼ်ၼင်ႇ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈ(စာတိုက်) ၊ ႁၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇယွႆႈ ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ၸေးတၢၼ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇတိူဝ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 6 ၵမ်းၶႃႈ။ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼၼ်ႉပဵၼ်လၢႆလင်ဢေႃႈ။ ၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈၵၼ်ၶႄသေ ၸင်ႇမွတ်ႇၵႂႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 3/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ  မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉၵျွင်းၶမ်း ဢိူင်ႇၵွင်းႁေႃ ၸႄႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ   တီႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 60 ပၢႆ 2 ၵေႃႉ  တူၵ်းၸႂ်သေတၢႆ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တီႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လေႃႇတိုၵ်း တီႈတပ်ႉၸၵၶ 16 မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇ ယိုတ်းလႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပႆႇယိုတ်းလႆႈ။

ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈတၢင်ႉသေႃႇ၊ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ မိူင်းပွၼ်းတႆး၊ မိူင်းပွၼ်းႁူၺ်ႈ၊ ၵွင်းၵေႃႇ၊ ၼမ်ႉတူၼ်ႈၸူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တၢင်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵွၵ်ႇ၊ ၸေႈဢူလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း