Monday, July 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၢၼ်ႈႁႆး

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP

ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/1/2023 ၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း Jet Fighter သႅၼ်း YKA 130 လမ်းၼိုင်ႈ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ...

SSPP တေႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 64 ပီတဵမ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ယၢမ်ႈၸတ်းမႃး

ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 64 ပီတဵမ် ပီၼႆႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP တေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မိူၼ်ၵူႈပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 21/5/2022 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵွပ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈ...

SSPP တေ Lockdown ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ

တႃႇ ႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈ SSPP တေ Lockdown ငဝ်ႈ ငုၼ်းဝႆႉဝၢၼ်ႈႁႆးဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 4/10/2021 ယူႇတီႈၵေႃႇမတီႇၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 (ငဝ်ႈငုၼ်း) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ် TNLA တီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထိုင်ႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ

ပႃႈၶမ်းဢီႇ ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းသုၵ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပွႆႇတူဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိူၼ်းယေး ၶိုၼ်းလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/6/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၵူၼ်းလူင်မၢၼ်ႈ

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢႆႁွပ်ႈ/လၢႆၵမ်းသေ ထုၵ်ႇတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး လၢႆ ႁွပ်ႈလၢႆၵမ်းသေ ယူႇတီႈတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢၵ်ႈၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း...

သိုၵ်းလိူင်းယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပႃးဝႃႉ မိူင်းလႃး

တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႉ ၊ မိူင်းလႃး တင်း SSPP ။ ၸွမ်သိုၵ်း  ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် - ပႃး ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၊...

SSPP ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး

SSPP ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး တႅပ်းတတ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 31/1/2021  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်လႆႈတႅပ်းတတ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ် မိူဝ်းၼႃႈ 4 ၶေႃႈ။   “SSPP တေၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈ တႆး၊...

SSPP ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈတၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

လုမ်းတြႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 22/12/2020 ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပၼ်တူတ်ႈ တၢမ်ႇတၢႆ ၸၢႆးၸေႃႈ ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ထၢင်ႇ ႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵၼ် တင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း တေႃႇထိုင် 4 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ပၢႆႉသူၼ်းတုမ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ထုၵ်ႇယႃႉလၢႆတီႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပူၵ်းပၢႆႉ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းတီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ် လၢႆလၢႆတီႈ။ ပႃႇတီႇ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီး 4 တီႈၼင်ႈ၊ ပူၵ်းပၢႆႉ ႁႃသဵင် ဝႆႉ 50 တီႈ ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ၺႃးယႃႉလႅဝ် ပဵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတင်ႈပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး လွတ်ႈလႅဝ်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း ဝႆႉဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်ႈတင်ႈပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းႁိမ်းႁဵင် ၽိုတ်ႉဢိူမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး

ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၽႄငႃးသိုၵ်းလၢႆၾၢႆႇသေ မုင်ႈၼႃႈၸူး ၼႂ်း ပိုၼ်ႉ တီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA   တူင်ႉၼိုင် လႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉ။ တႄႇႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိုတ်ႉၸူးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ်၊...

SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢင်ယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ 3

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး SSWO ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼၢင်း ယိင်းၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ 3 တီႈလုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၵေႃႇမတီႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းတင်းၼမ်။ ပၢင်သွၼ်ဢၼ်လႆႈတႄႇပိုတ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/07/2018 ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း  3 လိူၼ်...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸွႆႈၶိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၵၢင် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် သေ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img