Monday, May 20, 2024

SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇတင်ႈပုင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး လွတ်ႈလႅဝ်း

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်း ႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်း ဝႆႉဝႃႈ ပၼ်သုၼ်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလိူၵ်ႈတင်ႈ ၶဝ်ႈတင်ႈပုင်းတွတ်ႈၶႅပ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇ တိတ်းဢိူမ်ႈၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး၊ မိူင်းသူႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ မိူင်းယႆ၊  ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 2 သႅၼ်ပၢႆ ၊ ထုင်ႉၶုမ်ႇပၢင် ၵဵင်းလိူၼ် ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးၼပ်ႉမိုၼ်ႇ ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်း၊ ထုင်ႉဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးၵေႃႈ တေပၼ်သုၼ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တင်ႈပုင်း ဢမ်ႇယွမ်း 3 -4 တီႈ ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP လၢတ်ႈဝႃႈ “ — ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵုမ်းၵမ်လႆႈလီလီတႄႉ တေမီး 2 သႅၼ်ပၢႆ။ ၼႂ်း 2 သႅၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်း ၶႃႈ ၵဵပ်းလႆႈသဵၼ်ႈမၢႆ မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းႁူႉဝႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇႁဝ်း ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 သႅၼ်ပၢႆၼႆႉ ပၼ်သုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၶႃႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ် တင်းသဵင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း လေႃႇတိုၵ်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ မိူင်းသူႈ တင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၽၢၵ်ႇၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ။ မိူဝ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2017 တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၵူႈတီႈ – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆႈဢူး ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2015 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵႂႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇမီးတဵၵ်းတဵင်သင်ၵၼ်ၶႃႈ။ ပီၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ  – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ်၊ ၼွင်သွမ်း၊ မိူင်းၼၢင်း၊ ဝၢၼ်ႈ ဝၢပ်ႈ၊ ႁႃႈဝၢၼ်ႈ၊ ၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၶုမ်ႇပၢင်၊ ၵဵင်းလိူၼ်၊ ၽၵ်းၼၢမ်၊ ဝၢၼ်ႈၽုၺ်းလႄႈ ပၢင်ႇၸေႈ၊ ပီၼႆႉ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် 6 မိုၼ်ႇပၢႆ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/7/2020 – 7/8/2020 ။  

ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢတ်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼၼ်ႉ ၼႂ်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် SSPP တၢင်းပွတ်းၵေးသီးၼႆႉတႄႉ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ၵူႈၵေႃႉ ယူႇၶႃႈ။ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၵေႃႈ လႆႈတင်ႈပုင်း တွတ်ႈၶႅပ်း 2 တီႈ ။ တီႈပႃၶီး ၵေႃႈ တီႈ႞ ဢေႃႈ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼမ်ယူႇသေတႃႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးမီးမၢတ်ႈပူင်ႇတိၼ်ႇၵေႃႈ ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆးၼမ်ယဝ်ႉ”  – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းႁၢင်ပီ ၼႆႉ ပဵၼ် ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီတႆး 2114 ၼီႈ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ။ ဢၼ်တေၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်းပိုၼ်ႉတႄႉ မီး 38 ပႃႇတီႇ။ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း လႆႈ လိူဝ်ပိူၼ်ႈ မီးပႃႇတီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း၊ ပႃႇတီႇတပ်ႉသိုၵ်း ပဵၼ်ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း