Tuesday, June 25, 2024

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ 10 ဢေႇ လိူဝ်တၢင်ႇပီ

Must read

ပီၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ်ပီၵၢႆတႄႉတႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 (ပီ 2019-2020 ) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/8/2020။

- Subscription -

ပီၼႆႉၵူၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး မီး  6 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 မီး မိုၼ်ႇပၢႆၵူၺ်း၊ ပေႃးဢဝ် ပိူဝ်ႊသဵၼ်ႊ ဝႃႈမီး 27.27% ၵူၺ်းၼႆ ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃ မိူင်းတႆးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ မိူဝ်ႈပီၵၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵူၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ10 မီး 27.69% ။ ပီၼႆႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉသမ်ႉမီး 26.28% ၵူၺ်း။ လႆႈဝႃႈ လူတ်းလူင်းၼမ်။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်သွၼ် ၶူးလႄႈ ၵၢၼ်တုင်းႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၶူပ်းငၢမ်ႇၵၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ  လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆး ယင်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

“ ပီၵၢႆပီဢွၼ်တႄႉ ပႃးဢေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း။ ပီၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပႃးယဝ်ႉ ၼႂ်း Top Ten ”

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈ mark ၶၼႅၼ်းသုင် ၊ ဢၼ်ပႃးလၢဝ်ၸွင်ႈ 6 လုၵ်ႈ(6 ၽႃႇသႃႇ) မီး 8 ၵေႃႉ၊ လၢဝ်ၸွင်ႈ 5 လုၵ်ႈ မီး 40 ၵေႃႉ၊ လၢဝ်ၸွင်ႈ 4 လုၵ်ႈမီး 102 ၵေႃႉ၊ လၢဝ်ၸွင်ႈ 3 လုၵ်ႈမီး 302 ၵေႃႉ၊ လၢဝ်ၸွင်ႈ 2 လုၵ်ႈမီး 576 ၵေႃႉလႄႈ လၢဝ်ၸွင်ႈ 1 လုၵ်ႈမီး 1948 ၵေႃႉ လုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ၺႃႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

 ၼႂ်းပီတွပ်ႇလိၵ်ႈ 2019-2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ထတ်းထွင်လိၵ်ႈ မီး 19 ဢၼ် ၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ထတ်းလိၵ်ႈ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ(မၼ်းတလေး) ၊ ၼမ်တီႈသွင်ပဵၼ် တိူင်းၸေႈၵႅင်း  လႄႈ ၼမ်တီႈသၢမ် ပဵၼ်ၸေႈမိူင်းမွၼ်း။

ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10  ယူႇတီႈ ၸၼ်ႉ 8 ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း။ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပဵၼ် ၸၼ်ႉ 16 လႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ်ၸၼ်ႉ 19 ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ဢေႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶူင်းၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ  ၶွမ်ႊမတီႊ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ငဝ်ႈငုၼ်း ၸီႉသင်ႇ  ႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႃႇ ပီႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 2020-2021 ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း