Sunday, July 21, 2024

SSPP ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈတၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Must read

လုမ်းတြႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၵေႃႉ ဢၼ် ၵၼ်ႉၸၼ်ၶႃႈတၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

Photo by – SSPP-SSA/ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် ၶႃႈတၢႆ

ဝၼ်းတီႈ 22/12/2020 ယူႇတီႈလုမ်းတြႃးငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပၼ်တူတ်ႈ တၢမ်ႇတၢႆ ၸၢႆးၸေႃႈ ဢႃယု 30 ပီ ၵေႃႉၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇယဝ်ႉ ၶႃႈတၢႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼွတ်ႈ ဢိူင်ႈဝၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸၢႆးဢူႁိူင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၾၢႆႇမၢႆမီႈ လုမ်းတြႃးငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸၢႆးၸေႃႈၼႆႉ မၼ်းလႆႈၵၼ်ႉၸၼ်လူ လၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ မီးသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈတႄႉ မၼ်းၸၢႆးယွမ်း ႁပ်ႉလႆႈႁဵတ်းတႄႉ ၼႆသေ ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉသေ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတႅတ်းတတ်း တြႃးပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၼၼ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SSPP-SSA/ ၸၢႆးၸေႃႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၸေႃႈ ဢႃယု 30 ပီ ၺွပ်းဢဝ် ၼၢင်းလႃႉယူင်ႇ ဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ လုၵ်ႈယိင်း လုင်းထုၼ်း – ပႃႈတွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွတ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မၼ်းၸၢႆး ၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇၵၼ်ႉၸၼ် လူႉ လၢႆ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ငႅၼ်းၶေႃးၶႃႈတၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ တၢႆထင်တီႈ ၸွမ်းတီႈၼၼ်ႈ – ပႃးၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တီႉၺွပ်း တူဝ်ၸၢႆးၸေႃႈ မႃးၵုမ်းၶင် ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈငဝ်ႈငုၼ်းသေ သိုပ်ႇၶႆႈငိူၼ်ႈ၊ သိုပ်ႇႁႃ လၵ်းထၢၼ်၊ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးတႂ်ႈ၊ လုမ်းတြႃးသုင်။ လုမ်းတြႃးသုင် ၸင်ႇလႆႈပူတ်းပူင်သင်ႇယိုဝ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇတၢႆ ၸၢႆးၸေႃႈ လူၺ်ႈတၢင်းၽိတ်း တင်ႈၸႂ်ၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ တင်ႈၸႂ်ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ၶႃႈတၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း