Saturday, June 15, 2024

သိုၵ်းလိူင်းယိုတ်းမိူင်း ႁွၼ်ႈထဝ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၼမ်း ၸုမ်းသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ပႃးဝႃႉ မိူင်းလႃး

Must read

တင်ႈတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလိူင်း ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႉ ၊ မိူင်းလႃး တင်း SSPP ။

ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၵျၢဝ်ႇၵေႃႇဢၢင်း

ၸွမ်သိုၵ်း  ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် – ပႃး ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၊ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွင်ႇ တင်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇႁူပ်ႉၸုမ်းဝႃႉ တီႈမင်းသႅင် ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၸမ်ၸႂ် ၸုမ်းမိူင်းလႃး တင်း ၸုမ်းဝႃႉ ပၢင်သၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းဝႃႉ တီႈဝဵင်းမင်းသႅင် – ၾၢႆႇဝႃႉ ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UWSA/UWSA ၵျၢဝ်ႇၵေႃႇဢၢင်း ႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တီႈမိူင်းလိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်မႃးႁူပ်ႉၼႆႉ (1) ႁႂ်ႈပႅင်းမႅပ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၾၢႆႇ၊ (2)   ယႃႇႁႂ်ႈၵႂႃႇ ၵွင်ႉၵဵဝ်ႇတင်း CRPH” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းလိူင်း ဢၼ်ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/3/2021 ၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ  ႁွတ်ႈၽႅဝ် မိူင်းလိူၼ်း ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ႁူပ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇလၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ် လႅၼ်လိၼ် ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၸုမ်း တီႈၶူဝ် တႃႈပိင်းသေ ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမိူင်းလႃး၊ ၾၢႆႇၸုမ်းမိူင်းလႃး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် မႃးႁူပ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း