Friday, July 19, 2024

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၵူၼ်းလူင်မၢၼ်ႈ

Must read

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢႆႁွပ်ႈ/လၢႆၵမ်းသေ ထုၵ်ႇတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ပၢႆႉဝၢၼ်ႈႁႆး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး လၢႆ ႁွပ်ႈလၢႆၵမ်းသေ ယူႇတီႈတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢၵ်ႈၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း၊ ႁိူဝ်းမိၼ် လႆႈမိူဝ်းလူင်းၶိုၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ သူင်ႇၵူၼ်းလူင် ၼၼ်ႉ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇ။

- Subscription -

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “လွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ် တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ဢၼ်မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်း ၵၼ်သေ ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းၺႃး”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/4/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၽူႈၼမ်းဝႃႉယဝ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ တေမႃးလူင်းတီႈမိူင်းၼွင် သေ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း ၽူႈၼမ်း SSPP ။ ၾၢႆႇ SSPP ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝႆႉတႃႇႁူပ်ႉၵၼ် ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇမႃး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8 ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽႅဝ်မႃး သမ်ႉဢမ်ႇၵႂႃႇလူင်းတီႈမိူင်းၼွင် သေ မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈ ႁိမ်းငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၺႃးယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸမ်ၸႂ် တီႈတိူင်းသိုၵ်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆးယိုဝ်းၼႆႉ တိူဝ်ႉ ၺႃးၶႃ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် လူင်းယူတ်းယႃဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်လမ် ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ႁႂ်ႈၽူႈၼမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မႃးယွမ်းၼွမ်း တွင်းပၢၼ်ႇတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈသိုၵ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းလူင် SSPP ၵႂႃႇတွင်းပၢၼ်ႇ ၶဝ်တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸၢင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်လၢႆးႁၢႆႉသေ ၸၢင်ႈတီႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶီႇမႃးၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် – ပႃး ၸွမ်သိုၵ်း ၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး (လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ၊ ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼွင်ႇ တင်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယမၶ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ဢွင်ႇၸေႃႇဢေး၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း သၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်းတုင် ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိၼ်ႇလၢႆႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။။

မိူဝ်ႈဝႃး 7/4/2021 ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈၼမ်းဝႃႉ တီႈဝဵင်းမင်းသႅင် – ၾၢႆႇဝႃႉ ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ UWSP/UWSA ၵျၢဝ်ႇၵေႃႇဢၢင်း ၵေႃႉ ႁပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း